Hình sự

Hình Sự
Phân loại tội phạm
Hành vi phá hoại tài sản, huỷ hoại tài sản của người khác có phải đi tù hay không?
Cố ý gây thương tích cho người khác được xử lý như thế nào?
Tạm giam trong thời gian bao lâu
Tạm giữ trong thời gian bao lâu
Nếu một người có hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm