zalo-icon
phone-icon
07/03/2023 Hồ Đặng Lâu

Dịch vụ xin giấy phép lao động trọn gói mới nhất 2023

Khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng thì phải có giấy phép lao động. Nếu không có giấy phép này, người lao động sẽ phải bị trục xuất khỏi Việt Nam và doanh nghiệp sử dụng lao động đó cũng sẽ bị phạt hành chính tùy vào mức độ. Vậy nên bài viết dưới đây của Hãng Luật Thành Công sẽ cung cấp cho người lao động cũng như doanh nghiệp những vấn đề về này. 

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động hay chính xác hơn là giấy cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đây là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi họ có đủ những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Người lao động nước ngoài được cấp giấy được coi là làm việc hợp pháp và được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình trong các mối quan hệ lao động.

Work Permit, hoặc VietNam Work Permit (Giấy phép lao động Việt Nam) để dễ phân biệt với các quốc gia khác cũng cấp loại giấy tờ này

Điều kiện được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Điều kiện để người nước ngoài được cấp giấy theo điều 151 luật Lao Động 2019 quy định như sau:

 • Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;
 • Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép theo Điều 154 Bộ luật Lao động năm 2019.
 • Bên cạnh đó, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Lưu ý: Chuyên viên sẽ soạn thảo và hoàn thành hồ sơ xin cấp giấy cho bạn, quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin dự kiến về công ty cho Luật Thành Công.

Xem thêm: Dịch vụ làm thẻ Visa cho người nước ngoài

Phân loại giấy phép lao động 

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm 4 loại gồm: Cấp mới, Gia hạn, Cấp lại, Miễn (không thuộc diện cấp giấy).

Cấp mới giấy phép lao động

Đối tượng được xin cấp mới giấy phép lao động tại Việt Nam, quy định rất rõ ràng trong nội dung tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về giấy phép cho người lao động nước ngoài vào tại Việt Nam.

Việc cấp giấy làm việc tại Việt Nam, cụ thể gồm các đối tượng như sau:
 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ của doanh nghiệp;
 • Nhà đầu tư góp vốn vào các công ty Việt Nam, thành lập công ty tại Việt Nam nhưng góp vốn dưới 3 tỷ đồng Việt Nam;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, khoa học kỹ thuật, thương mại, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, thể thao, và y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tình nguyện viên;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện những gói thầu, dự án tại Việt Nam;
 • Thân nhân của những thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tìm hiểu ngay: Nguyên tắc trả lương cho người lao động là gì?

mẫu giấy phép lao động cho người nước ngoài

Gia hạn giấy phép lao động

Khi người nước ngoài đã có giấy phép mà giấy phép sắp hết hạn thì cần gia hạn giấy phép để tiếp tục làm việc tại Việt Nam.
Theo quy định hiện hành, luận văn chỉ được cập nhật 1 lần và thời hạn hiệu lực là 2 năm. Sau khi nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động sẽ nhận được giấy phép gia hạn mới khoảng 5 ngày sau đó.

Lệ phí gia hạn: 450.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

Cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động của người lao động còn thời hạn nhưng bị mất, hư hỏng hay là cần phải thay đổi nội dung của giấy, ( Trừ các trường hợp đặc biệt). Và giấy phép còn thời hạn trong khoảng 05 đến 45 ngày. Thì sẽ phải cấp lại giấy.

Giấy phép cấp lại sẽ bằng với thời gian giấy phép đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tại Việt Nam tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép. Người sử dụng lao động sẽ nhận được giấy cấp lại hoặc là văn bản bị từ chối cấp lại giấy phép kèm theo cái lý do trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép.

giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động

Theo điều 7 của Nghị Định 152/2020/NĐ-CP, có nhiều trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép nhưng người lao động nước ngoài phải làm thủ tục xác nhận với sở LĐ-TB&XH.

Trong 05 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ, người sử dụng lao động sẽ nhận được xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Hồ sơ công ty cần chuẩn bị

 • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ người lao động cần chuẩn bị

 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền có giá trị trong thời hạn 12 tháng (tổ chức y tế nêu trên có thể là tổ chức nước ngoài hoặc Việt Nam);
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không là người đang chấp hành hình phạt hoặc là người chưa được xóa án tích hoặc là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và văn bản được cấp không quá 06 tháng;
 • Văn bản hoặc giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định theo nội dung tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP;
 • Số lượng ảnh chụp: 02 ảnh có kích thước 4 cm x 6 cm, chụp phông nền trắng, mặt phải nhìn thẳng, đầu để trần và không đeo kính màu), ảnh được chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Mức phạt đối với lao động nước ngoài không có giấy phép lao động thế nào?

Giấy phép lao động là một loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với những người nước ngoài mong muốn làm việc tại Việt Nam. Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định rằng:

 • Người lao động nước ngoài nếu không có giấy phép hoặc nếu không có văn bản xác nhận không thuộc trường hợp cấp giấy phép theo quy định của pháp luật mà vấn tiếp tục làm việc tại Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng hoặc bị trục xuất theo quy định tại Bộ Luật lao động; đồng thời
 • Người sử dụng lao động vẫn có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà nếu không có giấy phép hoặc nếu không có giấy xác nhận về việc  không thuộc diện cấp giấy phép hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận về việc  không thuộc diện cấp giấy đã hết hiệu lực có thể bị phạt tiền lên đến 30.000.000 đồng tùy vào số lượng lao động vi phạm.
 • Theo đó để tránh những khoản phạt vi phạm hành chính và các hậu quả liên đới, thì các công ty, doanh nghiệp đang sử dụng lao động nước ngoài nhất định phải tiến hành  hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép trước khi người nước ngoài bắt đầu làm việc tại công ty.

Xem thêm: Mẫu giấy phép lao động mới nhất 2023

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động tại Luật Thành Công 

Tư vấn trước khi xin giấy phép 

 • Tư vấn những quy định của pháp luật liên quan đến quy trình, thủ tục cấp giấy;
 • Tư vấn, kiểm tra đánh giá việc đáp ứng điều kiện cấp giấy;
 • Tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng chuẩn bị đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết cho việc cấp giấy phép;
 • Đánh giá, kiểm tra tính pháp lý và các giấy tờ của khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về Lao động theo Bộ Luật Lao động.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Luật Thành Công

Thủ tục làm work permit cho người nước ngoài như sau: 

Bước 1: Soạn thảo và nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động

 • Khách hàng chỉ cần gọi điện thoại đến Hotline, gửi yêu cầu về email, Luật Thành Công sẽ tiến hành tư vấn và tiếp nhận các thông tin từ bạn;
 • Nhân viên hoặc chuyên viên sẽ soạn thảo, mang hồ sơ đến tận địa điểm khách hàng muốn gặp mặt đểcho Quý khách hàng kiểm tra thông tin hồ sơ và ký hồ sơ trước khi nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Chuyên viên của chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở lao động – Thương binh và Xã hội hoặc một hình thức khác là: nộp qua cổng điện tử đến Sở lao động – Thương Binh và Xã hội.

Bước 2: Nộp hồ sơ theo dõi, nộp lệ phí cấp giấy theo quy định và nhận giấy phép.

 • Sau khi hồ sơ được tiếp nhận tại Sở lao động – Thương binh và Xã hội. Luật Thành Công tiến hành theo dõi tiến độ của hồ sơ, thực hiện các thủ tục mà Sở lao động thương binh và xã hội yêu cầu;
 • Khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thay mặt bạn đến Sở lao động – Thương binh và Xã hội để nhận kết quả giải quyết hồ sơ theo biên nhận hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ công ty thông đường Bưu điện.
 • Lệ phí khi thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy là 600.000 đồng (Sáu trăm ngàn đồng).

Tìm hiểu thêm: Các chính sách giành cho người lao động hiện nay là gì?

Bảng giá dịch vụ làm work permit tại Luật Thành Công

Phí dịch vụ luật sư tư vấn về dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ phụ thuộc vào yêu cầu, và tính chất của hồ sơ của Quý khách hàng đối với từng vụ việc cụ thể. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến bằng cách gọi hotline: 1900.633710 để được chuyên viên báo giá chi tiết.

giấy phép lao động là gì

Câu hỏi thường gặp khi dịch vụ cấp giấy phép lao động

Tại sao nên sử dụng dịch vụ cấp giấy phép lao động?

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động: Thứ nhất, mọi thủ tục hồ sơ sẽ được hoàn thành một cách đầy đủ nhất, nhanh chóng nhất, tránh việc doanh nghiệp, khách hàng phải đi công tác, bỏ sót hồ sơ.
 
Sau khi được cấp chứng chỉ, khách hàng sẽ được tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cần thiết giúp bạn yên tâm làm việc và sinh sống tại Việt Nam để nhanh chóng đạt được thành công. Mọi thắc mắc về dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kịp thời và chuyên nghiệp nhất.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện dịch vụ cấp giấy phép lao động?

Quý khách chỉ cần cung cấp cho đơn vị Luật Thành công:

Công ty cần chuẩn bị:

 • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép.

Người lao động cần chuẩn bị:

 • Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng;
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không trong trường hợp đang chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng;
 • Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc;
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu) ảnh chụp không quá 06 tháng;
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị;
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài.

Hồ sơ còn lại, Luật Thành Công sẽ chuẩn bị cho bạn.

Dịch vụ cấp giấy phép lao động giá bao nhiêu?

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ có các gói dịch vụ phù hợp. n

Dịch vụ cấp giấy phép lao động mất bao lâu?

 • Chỉ mất 17-20 ngày làm việc
 • 01 ngày soạn hồ sơ, trình khách hàng ký và nộp hồ sơ tại Sở
 • 15 ngày để Sở Lao động thương binh và xã hội kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép.
 • Nếu khách hàng có nhu cầu cần nhận giấy phép sớm hơn, chúng tôi sẽ cung cấp sẽ sẵn sàng hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm: Các nguyên tắc để giải quyết tranh chấp lao động có hiệu quả

Những gì khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ cấp giấy phép lao động?

Khách hàng sẽ nhận được Giấy phép mới nhất Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội cấp.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng, giải đáp các thắc mắc, vấn đề phát sinh (nếu có) sau khi hoàn tất thủ tục.

 Thủ tục – Hồ Sơ: Giấy phép lao động
 Dịch vụ: Trọn gói
 Zalo: 0963 766 477
 Hỗ trợ: Toàn quốc
 Tổng đài hỗ trợ: 1900633710
 

One thought on “Dịch vụ xin giấy phép lao động trọn gói mới nhất 2023

 1. Pingback: Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710