zalo-icon
phone-icon

Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp

Bảng giá dịch vụ thủ tục phá sản doanh nghiệp

Vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn báo giá cụ thể thủ tục phá sản doanh nghiệp nhanh và chính xác nhất nhé!

Điều kiện cần để thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Trước khi đi vào tìm hiểu các điều kiện để thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp, ta cùng tìm hiểu pháp luật quy định thế nào là phá sản, quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014: “Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản”.

Để thực hiện thủ tục phá sản, cần thỏa mãn các điều kiện sau:

Chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp:

 • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán: là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

thủ tục phá sản doanh nghiệp

Phân biệt giữa phá sản và giải thể

Giải thể

Khái niệm: Là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp ý chí chủ quan của doanh nghiệp hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân:

 • Kết thúc thời gian hoạt động ghi nhận trong điều lệ công ty mà không gia hạn.
 • Theo quyết định của Chủ sở hữu công ty/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ doanh nghiệp tư nhân,…
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục.
 • Bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tính chất: Thủ tục hành chính, có thể xuất phát từ ý chí chủ quan của doanh nghiệp hoặc từ nguyên nhân khách quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thẩm quyền: quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện tiến hành: doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; các chủ nợ của doanh nghiệp sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo thứ tự luật định.

Các thức xử lý tài sản: doanh nghiệp trực tiếp thanh toán các khoản nợ với các chủ nợ và nghĩa vụ tài chính khác.

Hệ quả pháp lý: chấm dứt hoạt động, xóa thông tin doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Người quản lý doanh nghiệp không bị hạn chế quyền tự do kinh doanh sau khi giải thể.

Trình tự, thủ tục:

 • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Công khai quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tiến hành thanh toán các khoản nợ và phân chia phần tài sản còn lại theo quy định pháp luật.
 • Nộp hồ sơ giải thể.
 • Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm: Quy trình giải thể công ty chi tiết tại đây.

Phá sản

Phân biệt giữa phá sản và giải thể

Khái niệm: khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Nguyên nhân: Mất khả năng thanh toán nợ khi đến hạn.

Tính chất: là thủ tục tư pháp, tiến hành tại Tòa án, tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phá sản.

Thẩm quyền: quyết định của Tòa án

Điều kiện tiến hành: Thứ tự thanh toán các khoản nợ dựa trên quy định của pháp luật, các chủ nợ sẽ được thanh toán trên cơ sở số tài sản còn lại của doanh nghiệp, trừ trường hợp đối với thành viên hợp danh công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trong trường hợp giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo luật định thì các đối tượng thuộc cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ; phần nợ còn thiếu thì các chủ nợ phải chịu rủi ro này. Như vậy, doanh nghiệp bị phá sản có thể thanh toán hết hoặc không các khoản nợ cho các chủ nợ.

Cách thức xử lý tài sản: Việc thanh lý tài sản, phân chia giá trị được doanh nghiệp thực hiện thông qua một tổ chức trung gian (Quản tài viên)

Hệ quả pháp lý: Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng bị xóa tên và chấm dứt sự tồn tại. Doanh nghiệp bị phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu như có người mua lại toàn bộ doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục:

 • Nộp đơn cho Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Tòa án xem xét và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Tòa án mở thủ tục phá sản đối với những trường hợp đã đáp ứng đủ điều kiện mở thủ tục phá sản.
 • Triệu tập hội nghị chủ nợ.
 • Phục hồi doanh nghiệp.
 • Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Tham khảo thêm về phân giữa giải thể và phá sản chi tiết và đầy đủ ngay tại đây.

Quy trình thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Bước 1: Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Hồ sơ chi tiết sẽ được tư vấn bên dưới, Qúy khách hàng vui lòng tham khảo tại mục Hồ sơ thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp cho tòa án và đợi kết quả

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nội dung hồ sơ, Qúy Khách hàng tiến hành nộp hồ sơ thực hiện thủ tục cho Tòa án. Ta có thể nộp bằng một trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền – Tòa án nhân dân;
 • Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.

Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc là ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Bước 3: Tòa án thụ lý đơn và quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án sẽ tiến hành phân công Thẩm phán (có thể là 01 Thẩm phán hoặc 03 Thẩm phán – đối với trường hợp Tổ Thẩm phán).

Sau đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và đưa ra hướng xử lý:

 • Một là, trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu về việc nộp lệ phí, tạm ứng chi phí; trừ trường hợp không phải nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản.
 • Hai là, trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ, thiếu nội dung theo luật định thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung.
 • Ba là, chuyển đơn cho Tòa có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền của TAND khác.
 • Bốn là, trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Sau khi Qúy Khách hàng nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, Qúy khách hàng phải thực hiện nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản/biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản, Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đối với trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thì thời điểm thụ lý được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở/không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn.

Tòa sẽ ra quyết định không mở thủ tục phá sản nếu xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán.

Bước 4: Triệu tập hội nghị chủ nợ

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản, Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ, trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ, hay kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ; tuy nhiên, trừ trường hợp không phải tổ chức hội nghị chủ nợ.

Bước 5: Ra quyết định và thi hành tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Quy trình thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Hồ sơ thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Tài liệu, chứng cứ, chứng minh yêu cầu của mình.

Tìm hiểu ngay: Quy trình, hồ sơ giải thể công ty doanh nghiệp

Lệ phí, chi phí phá sản

Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: 1,5 triệu đồng.

Chi phí phá sản sẽ được Tòa án nhân dân quyết định mức tạm ứng chi phí phá sản, mức chi phí phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và gửi quyết định cho các bên liên quan.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, danh sách người mắc nợ phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp, Tòa án tiến hành thủ tục phá sản.

Đối với chủ nợ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý phải lập danh sách chủ nợ, Niêm yết danh sách chủ nợ.

Thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Thẩm phán triệu tập hội nghị chủ nợ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ hoặc một thời điểm khác theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Phá sản 2014. Nếu không đủ điều kiện tiến hành phải tiến hành Hội nghị lần 2.

Nghị quyết Hội nghị chủ nợ sẽ được Tòa án gửi cho Việt kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thì Tòa án xem xét quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Như vậy, trên đây là thời gian đối với thủ tục phá sản doanh nghiệp trong trường hợp không có khiếu nại, kiến nghị xem xét lại ở bất kì khâu nào. Có thể thấy, thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã kéo dài, vì đây là thủ tục phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian.

Giải đáp trách nhiệm của người quản lý khi giải thể công ty là gì?

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phá sản doanh nghiệp

Tòa án là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phá sản doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp khi thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Tại sao nên sử dụng dịch vụ thủ thục phá sản doanh nghiệp?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí, tận tình 24/7.
 • Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài mà còn có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí trọn đời cho Quý khách khi có yêu cầu.
 • Đội ngũ nhân sự gồm các Luật sư, chuyên gia chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệp, thường xuyên cập nhật, thông báo kịp thời cho Quý khách hàng sự thay đổi của quy định pháp luật.
 • Tránh tình trạng doanh nghiệp bị phạt khi không nắm rõ các quy định pháp luật.
 • Trực tiếp giải trình các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dịch vụ cho Doanh nghiệp.
 • Liên hệ hướng dẫn ký và nhận hồ sơ tận nơi, Quý khách hàng không phải đi lại.
 • Hạn chế chi phí phát sinh, phí dịch vụ trọn gói cạnh tranh.
 • Chúng tôi cam kết 100% trả kết quả đúng thời hạn, đặc biệt cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng với chất lượng dịch vụ.
 • Hãng Luật Thành Công là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Chúng tôi đã tư vấn và thành lập công ty cho các nhà đầu tư đến từ hơn 30 quốc gia.
 • Hơn 1000 doanh nghiệp trong nước được thành lập và hỗ trợ pháp lý bởi Hãng Luật Thành Công. Uy tín của Hãng Luật Thành Công đã được nhiều chủ doanh nghiệp chứng nhận.

Hơn nữa, như đã trình bày tại các mục trên, đây là một thủ tục phức tạp và đòi hỏi chuyên môn, kiến thức pháp luật. Vì thế, để tiết kiệm thời gian, công sức, Qúy Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi, để đạt được kết quả mong muốn trong thời gian sớm nhất.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp?

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Qúy Khách soạn thảo hồ sơ được quy định tại Luật Phá sản, kính mong Qúy Khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ cung cấp cho chúng tôi những tài liệu cần thiết, sau khi chúng tôi tư vấn và đưa ra yêu cầu.

Dịch vụ thủ tục phá sản doanh nghiệp giá bao nhiêu?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline để được thông tin nhanh và chính xác nhất.

Dịch vụ thủ tục phá sản doanh nghiệp trọn gói mất bao lâu?

Đối với dịch vụ thủ tục phá sản doanh nghiệp trọn gói, Quý khách hàng sẽ nhận được kết quả trong vòng … ngày.

Những gì khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ thủ tục phá sản doanh nghiệp

Khi sử dụng dịch vụ thủ tục phá sản doanh nghiệp, mong muốn của Qúy Khách hàng sẽ nhanh chóng được đáp ứng theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, trong thời hạn ngắn nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710