zalo-icon
phone-icon

Hồ sơ, trình tự thủ tục bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

Làm Thủ tục bảo hộ quyền tác giả để đăng ký bản quyền đối với tác phẩm do mình sở hữu, sáng tạo ra là một điều rất cần thiết. Và việc có giấy chứng nhận giúp tác giả kiểm soát việc ăn trộm,sao chép, lạm dụng, phân phối và sử dụng tác phẩm đó trách được sự tranh chấp có thể xảy ra. Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Hãng Luật Thành Công chia sẽ đến quý anh chị về hồ sơ, cách chuẩn bị thủ tục bảo hộ quyền tác giả để được cấp giấy chứng nhận đăng ký tác giả, mời quý anh chị theo dõi bài viết sau đây.

Thủ tục bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là gì? Những loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Theo Khoản 2, 3 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Quyền liên quan đến tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: Các tác phẩm quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

 • Sáng tác văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác
 • Nội dung bài giảng hoặc các bài nói khác
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Tác phẩm nhiếp ảnh
 • Tác phẩm kiến trúc
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học
 • Tác phẩm báo chí
 • Tác phẩm âm nhạc
 • Tác phẩm sân khấu
 • Tác phẩm điện ảnh  
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.
 • Tác phẩm phái sinh (trường hợp tác phẩm phái sinh không gây phương hại đến quyền tác giả và sản phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh).

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin;
 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó;
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Các loại hình tác phẩm trong danh sách được bảo hộ quyền tác giả theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ - Hãy đăng ký bảo hộ ngay

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Trong việc xem xét hồ sơ đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, cần tuân thủ một số quy định và điều khoản sau đây, được quy định bởi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022.

 • Tờ Khai Đăng Ký:

  • Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan phải được điền đầy đủ và theo mẫu quy định.
  • Tờ khai phải được viết bằng tiếng Việt và phải chứa thông tin chi tiết về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan.
  • Thời gian hoàn thành phải được ghi rõ trong tờ khai.
  • Tờ khai cần tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng.
  • Nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh, tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và thông tin về tác phẩm gốc phải được cung cấp.
  • Thời gian, địa điểm, và hình thức công bố cũng phải được ghi rõ trong tờ khai.
  • Tờ khai cần bao gồm thông tin về cấp lại và cấp đổi (nếu có) và cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong tờ khai.
 • Chữ ký: Tờ khai phải được chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ, cần tuân thủ các quy định về chứng thực tương ứng.

 • Tác Phẩm và Bản Định Hình: Cần cung cấp hai bản sao của tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan.

 • Giấy Ủy Quyền: Nếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan không phải là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền, cần kèm theo giấy ủy quyền.

 • Chứng Minh Chủ Sở Hữu Quyền: Cần cung cấp tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, hoặc được chuyển giao quyền.

 • Đồng Tác Giả và Đồng Chủ Sở Hữu: Nếu tác phẩm có đồng tác giả hoặc quyền tác giả và quyền liên quan thuộc sở hữu chung, cần có văn bản đồng ý của các đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu.

Như quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, tất cả tài liệu liên quan đến hồ sơ đăng ký phải được làm bằng tiếng Việt. Trong trường hợp tài liệu này được làm bằng ngôn ngữ khác, cần thực hiện việc dịch sang tiếng Việt.

Video chia sẽ hướng dẫn nhanh trong 5 phút của luật sư Lê Bá Thành về thủ tục bảo hộ quyền tác giả: 

Trình tự,Thủ tục bảo hộ quyền tác giả

Thủ tục bảo hộ quyền tác giả hoặc quyền liên quan đến tác giả được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định thể loại tác phẩm đăng ký và chuẩn bị mẫu tác phẩm dự kiến

Khi đã hoàn thành tác phẩm của mình tác giả, chủ sở hữu phải xác định thể loại tác phẩm của mình để đăng ký bản quyền. Các loại hình tác phẩm đăng ký, làm thủ tục bảo hộ quyền tác giả sẽ được chia thành nhiều đối tượng khác nhau và tùy vào từng tác phẩm sẽ được đăng ký dưới hình thức khác nhau, Vậy nên mình cần tìm hiểu và chuẩn bị trước. Sau đó hãy thu thập các tài liệu có thể xác lập quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu và quá trình hình thành tác phẩm đúng thực tế. 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Ở bước 2 này tác giả hoặc chủ sở hữu sẽ chuẩn bị soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền theo quy định pháp luật mà Luật Thành Công đã chia sẽ ở trên.

Bước 3: Công chứng, chứng thực

Tài liệu lưu trữ nếu là bản sao chụp phải được công chứng, chứng thực đối chiếu với bản chính trước khi nộp cho cơ quan có thẩm quyền;

Nếu các giấy tờ trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và chứng nhận công chứng.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Theo Khoản 1 Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, và chủ sở hữu quyền liên quan có khả năng lựa chọn một trong hai phương thức sau để nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tới cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan, cách thức nộp hồ sơ như sau:

Nộp Hồ Sơ Trực Tiếp: Tác giả và các bên liên quan có thể tự đến cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan để nộp hồ sơ đăng ký.

 • Cục Bản quyền tác giả Hà Nội: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nộp Hồ Sơ Qua Dịch Vụ Bưu Chính: Tác giả và các bên liên quan cũng có khả năng sử dụng dịch vụ bưu chính để gửi hồ sơ đăng ký tới cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan.

 • Đại chỉ Cục Bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

Nộp Hồ Sơ Qua Cổng Dịch Vụ Công Trực Tuyến: Một cách mới được bổ sung theo sửa đổi năm 2022 là khả năng nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Tác giả và các bên liên quan có thể thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan trực tuyến thông qua các dịch vụ trực tuyến được cung cấp.

Bước 5: Thanh toán phí, nhận kết quả của Cục bản quyền cấp

Phí đăng ký bản quyền tác giả : Lệ phí đăng ký là khoản phí và tác giả, chủ sở hữu tác phẩm sẽ phải trả cho cơ quan đăng ký (cục bản quyền tác giả) và tùy vào từng loại hình tác phẩm sẽ có cách tính phí khác nhau. Ví dụ tác phẩm viết thì lệ phí 100.000 đồng/1 giấy chứng nhận và nộp hồ sơ cho Cục Bản quyền tác giả đồng thời với việc nộp đơn đăng ký;

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả: Là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc giấy chứng nhận không được chấp nhận, bộ phận sẽ thông báo cho người nộp đơn.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ được đăng ký trong Cục đăng ký quốc gia về quyền tác giả và quyền liên quan.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của tác phẩm ” Hình thức thể hiện các hoa văn trên tủ máy lọc nước RO” của tác giả ” Nguyễn Tiến Cương “:

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định cụ thể như sau:

 • Quyền tác giả bảo hộ vô thời hạn đối với quyền nhân thân, bao gồm các quyền:
  • Đặt tên cho tác phẩm.
  • Đứng tên trên tác phẩm.
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.
 • Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với quyền tài sản được quy định tại điểm khoản 3 của Điều 19 và điểm a, b, khoản 2 của Điều 27 như sau:
  • 75 năm đối với tác phẩm là tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
  • 100 năm kể từ khi tác phẩm được định hình đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.
  • Đối với tác phẩm khuyết danh, thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời của tác giả và thêm 50 năm kể từ khi tác giả mất. Trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả, thời hạn bảo hộ kết thúc vào năm thứ năm mươi sau năm mất của đồng tác giả cuối cùng.
 • Thời hạn bảo hộ được quy định tại điểm a, b, khoản 2 của Điều 27 sẽ kết thúc vào 24h ngày 31/12 của năm kết thúc thời hạn bảo hộ quyền tác giả, như quy định tại điểm c, khoản 2 của Điều 27. Điều này đảm bảo rằng quyền tác giả được bảo vệ một cách cẩn thận và bảo đảm sự công bằng trong việc xác định thời hạn bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi thường gặp về thủ tục bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả của tác phẩm phát sinh khi nào?

Bản quyền tự động phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được cố định dưới một hình thức vật chất nào đó, cho dù tác phẩm đó đã được xuất bản hay chưa được xuất bản, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Tại sao phải đăng ký bản quyền?

Mặc dù không phải đăng ký bản quyền. Tuy nhiên, nếu tác giả, tức là chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền với Cục Bản quyền tác giả thì sẽ mang lại nhiều lợi ích khi xảy ra tranh chấp. Đặc biệt, việc đăng ký sẽ là cơ sở để xác nhận thời điểm sáng tạo bản quyền và các quyền của chủ sở hữu tác phẩm.

Ai có quyền đăng ký bản quyền?

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được đăng ký bản quyền bao gồm người trực tiếp tạo ra sản phẩm và chủ sở hữu tác phẩm được đăng ký bản quyền tại Việt Nam như đã đề cập ở trên.

Tác giả nào được đăng ký bản quyền tại Việt Nam?

 • Người Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả;
 • Cá nhân nước ngoài sáng tạo, thể hiện tác phẩm dưới dạng vật chất tại Việt Nam;
 • Người nước ngoài lần đầu tiên công bố tác phẩm tại Việt Nam;
 • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo các điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan tại Luật Thành Công

Hiện Luật Thành Công đang cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền trọn gói với mức giá cạnh tranh 1.999.999 VNĐ khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ được:

 • Tư vấn các giấy tờ, thủ tục cần thiết nhất để đăng ký bản quyền.
 • Tra cứu, phân loại đối tượng đăng ký bản quyền phù hợp với yêu cầu của khách hàng;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng các biểu mẫu phù hợp và cập nhật nhất.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký, tiếp nhận và phản hồi thông tin nhận dạng, nộp lệ phí tại Cục bản quyền tác giả.
 • Thay mặt khách hàng giám sát việc xử lý hồ sơ
 • Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền các loại và bàn giao cho khách hàng.
 • Khiếu nại quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận (nếu có).
 • Tư vấn xử lý vi phạm bản quyền tác phẩm đăng ký (nếu có)

* Lưu ý: Quý khách hàng không cần đi lại, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và hoàn thiện hồ sơ của Quý khách hàng với thời gian nhanh nhất. 

Trên đây là toàn bộ về thủ tục bảo hộ quyền tác giả cũng như quyền liên quan đến tác giả mà Luật Thành Công muốn cung cấp đến bạn. Cảm ơn bạn đẫ đón đọc. Nếu còn thắc mắc hay vấn đề gì cần giải quyết hãy liên hệ chúng tôi qua hotline hoặc số điện thoại 0931 060 668 – 0963 766 477 để được hổ trợ.

 Thủ tục – Hồ Sơ: Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
 Dịch vụ: Trọn gói
 Zalo: 0963 766 477
Hỗ trợ: Toàn quốc
Tổng đài hỗ trợ: 1900633710

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710