zalo-icon
phone-icon
08/02/2023 Hồ Đặng Lâu

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

Thủ tục bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả là gì? Bảo hộ quyền tác giả như thế nào? Cục Bản quyền tác giả ở đâu? Hồ sơ đăng ký quyền tác giả ? Bản quyền tác phẩm? Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả ? Phí đăng ký quyền tác giả Bản quyền tác giả là gì?… Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của Luật Thành Công.

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả là gì?

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: Các tác phẩm quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin;
 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó;
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là gì?

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ: Các đối tượng quy định tại Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Việc làm hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này. Tuy nhiên, khi có tranh chấp xảy ra, tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình.

Thủ tục bảo hộ quyền tác giả

Đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, đối tượng được đăng ký thủ tục bảo hộ quyền tác giả sẽ bao gồm những hình thức sau:

 • Sáng tác văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác
 • Nội dung bài giảng hoặc các bài nói khác
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Tác phẩm nhiếp ảnh
 • Tác phẩm kiến trúc
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học
 • Tác phẩm báo chí
 • Tác phẩm âm nhạc
 • Tác phẩm sân khấu
 • Tác phẩm điện ảnh  
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.
Đăng ký thủ tục bảo hộ quyền tác giả
Đăng ký thủ tục bảo hộ quyền tác giả

Quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

 • Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, tác giả hoặc chủ sở hữu các tác phẩm có thể là cá nhân, pháp nhân trong nước (hoặc cá nhân, pháp nhân nước ngoài) đều có quyền nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm của mình tại Cục Bản quyền tác giả.
 • Khi tiến hành nộp đơn đăng ký cá nhân, pháp nhân ở trong nước có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho một tổ chức đại diện quyền tác giả nào đó thay mặt mình nộp đơn đăng ký tới cơ quan đăng ký.
 • Đối với cá nhân, pháp nhân nước ngoài khi muốn đăng ký bản quyền tại Việt Nam sẽ không được trực tiếp nộp đơn mà bắt buộc phải ủy quyền cho tổ chức đại diện quyền tác giả để nộp đơn đăng ký cho tác phẩm tại Việt Nam.

Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất 2023

Thủ tục bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục bảo hộ quyền tác giả hoặc quyền liên quan đến tác giả gồm những bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục bản quyền tác giả) quy định;
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Bước 2: Công chứng, chứng thực

Tài liệu lưu trữ nếu là bản sao chụp phải được công chứng, chứng thực đối chiếu với bản chính trước khi nộp cho cơ quan có thẩm quyền;

Nếu các giấy tờ trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và chứng nhận công chứng.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Sau khi lập hồ sơ vụ việc, nộp hồ sơ vụ việc cho Cục Bản quyền tác giả;

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 4: Thanh toán phí

Lệ phí 100.000 đồng/1 giấy chứng nhận;

Nộp hồ sơ cho Cục Bản quyền tác giả đồng thời với việc nộp đơn đăng ký;

Bước 5: Nhận hồ sơ và trả kết quả

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc giấy chứng nhận không được chấp nhận, bộ phận sẽ thông báo cho người nộp đơn.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ được đăng ký trong Cục đăng ký quốc gia về quyền tác giả và quyền liên quan.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ uy tín giá rẻ

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan và được công bố trên Công báo về quyền tác giả, quyền liên quan.

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý hồ sơ

Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 51 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009.

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Quyết định cấp, cấp lại, đổi hoặc huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được công bố trên Công báo về quyền tác giả, quyền liên quan.

Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Trước khi tiến hành đăng ký bản quyền tác giả, nhiều khách hàng sẽ thường quan tâm đến mức phí đăng ký bản quyền? Quan ngại việc đăng ký có đắt không? Cách tính phí như thế nào?

Để giải đáp cho thắc mắc này, chúng tôi sẽ tư vấn các tính phí đăng ký như sau:

Lệ phí đăng ký bản quyền tác giả

 • Lệ phí đăng ký là khoản phí và tác giả, chủ sở hữu tác phẩm sẽ phải trả cho cơ quan đăng ký (cục bản quyền tác giả) và tùy vào từng loại hình tác phẩm sẽ có cách tính phí khác nhau.
 • Ví dụ: tác phẩm viết lệ phí đăng ký sẽ là 200.000 VND, tác phẩm chương trình máy tính sẽ là: 800.000 VND

Phí dịch vụ đăng ký bản quyền

 • Phí dịch vụ đăng ký bản quyền chỉ phát sinh khi tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm sử dụng dịch vụ đăng ký bằng hình thức ủy quyền cho công ty đại diện quyền tác giả thay mặt tiến hành cho mọi thủ tục đăng ký bản quyền.
 • Với khoản phí này, mỗi công ty thì sẽ có cách tính phí khác nhau và trên cơ sở phù hợp với nội dung công việc, chất lượng dịch vụ và các yếu tố khác theo yêu cầu của khách hàng.
 • Với Công ty chúng tôi, để có thể biết rõ chi phí đăng ký khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn theo thông tin bên dưới để được tư vấn mức phí đăng ký.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ nhanh gọn uy tín

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan tại Luật Thành Công

Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan tại Luật Thành Công chúng tôi sẽ:
 • Tư vấn các giấy tờ, thủ tục cần thiết nhất để đăng ký bản quyền.
 • Tra cứu, phân loại đối tượng đăng ký bản quyền phù hợp với yêu cầu của khách hàng;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng các biểu mẫu phù hợp và cập nhật nhất.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký, tiếp nhận và phản hồi thông tin nhận dạng, nộp lệ phí tại Cục bản quyền tác giả.
 • Thay mặt khách hàng giám sát việc xử lý hồ sơ
 • Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền các loại và bàn giao cho khách hàng.
 • Khiếu nại quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận (nếu có).
 • Tư vấn xử lý vi phạm bản quyền tác phẩm đăng ký (nếu có)

Câu hỏi thường gặp về thủ tục bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả của tác phẩm phát sinh khi nào?

Bản quyền tự động phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được cố định dưới một hình thức vật chất nào đó, cho dù tác phẩm đó đã được xuất bản hay chưa được xuất bản, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Tại sao phải đăng ký bản quyền?

Mặc dù không phải đăng ký bản quyền. Tuy nhiên, nếu tác giả, tức là chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền với Cục Bản quyền tác giả thì sẽ mang lại nhiều lợi ích khi xảy ra tranh chấp. Đặc biệt, việc đăng ký sẽ là cơ sở để xác nhận thời điểm sáng tạo bản quyền và các quyền của chủ sở hữu tác phẩm.

Ai có quyền đăng ký bản quyền?

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được đăng ký bản quyền bao gồm người trực tiếp tạo ra sản phẩm và chủ sở hữu tác phẩm được đăng ký bản quyền tại Việt Nam như đã đề cập ở trên.

Tác giả nào được đăng ký bản quyền tại Việt Nam?

 • Người Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả;
 • Cá nhân nước ngoài sáng tạo, thể hiện tác phẩm dưới dạng vật chất tại Việt Nam;
 • Người nước ngoài lần đầu tiên công bố tác phẩm tại Việt Nam;
 • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo các điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

* Lưu ý: Quý khách hàng không cần đi lại, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và hoàn thiện hồ sơ của Quý khách hàng với thời gian nhanh nhất.

Trên đây là toàn bộ về thủ tục bảo hộ quyền tác giả cũng như quyền liên quan đến tác giả mà Luật Thành Công muốn cung cấp đến bạn. Cảm ơn bạn đẫ đón đọc. Nếu còn thắc mắc hay vấn đề gì cần giải quyết hãy liên hệ chúng tôi qua hotline hoặc số điện thoại 0931 060 668 – 0963 766 477 để được hổ trợ.

 Thủ tục – Hồ Sơ:Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
 Dịch vụ:Trọn gói
 Zalo:0963 766 477
Hỗ trợ:Toàn quốc
Tổng đài hỗ trợ:1900633710

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710