zalo-icon
phone-icon

Điều kiện, Hồ sơ, Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Nội địa và Quốc tế

Xu hướng doanh nghiệp đầu tư vào du lịch ngày càng tăng. Ngoài việc quan tâm đến khả năng và chất lượng cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động này, trong đó có thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Vậy Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là gì? Giấy phép kinh doanh du lịch? Ai là người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành? Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa? Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế? Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế? Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là gì ? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để được giải đáp.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Căn cứ vào Luật số 09/2017/QH14 của Quốc hội: Luật du lịch. Hãng Luật Quốc Tế Thành Công chia sẽ đến quý anh chị về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế như sau: 

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch năm 2017 Quốc hội – điều kiện cấp giấy phép kinh doanh nội địa như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch).

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Theo khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch năm 2017 Quốc hội – điều kiệnkinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, cụ thể:
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế (Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch).

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty du lịch mới nhất hiện nay

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa

Theo khoản 1 điều 32 của Luật du lịch hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mức ký quỹ nội địa: 100.000.000 đồng) theo đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh Covid-19, nên để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ngành du lịch nước nhà, mức ký quỹ được quy định hiện nay là 20.000.000 đồng áp dụng đến hện ngày 31/12/2023.
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động được ký kết giữa doanh nghiệp với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

Theo khoản 2 điều 32 của Luật du lịch hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đúng với quy định của pháp luật về mức ký quỹ dịch vụ lữ hành quốc tế
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động được ký kết giữa doanh nghiệp với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau

Theo khoản 2 điều 33 Luật số 09/2017/QH14 trình tư, thủ tục, thẩm quyền cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cơ quan có thẩm quyền sẽ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau

Theo khoản 2 điều 33 Luật số 09/2017/QH14 trình tư, thủ tục, thẩm quyền cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối cơ quan thẩm quyền sẽ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Theo thông tư 33/2018/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành được quy định như sau:

Lệ phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế là :

 • Cấp mới: 03 triệu đồng/giấy phép;
 • Cấp đổi: 02 triệu đồng/giấy phép;
 • Cấp lại: 1,5 triệu đồng/giấy phép.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì ? Phạm vi kinh doanh của dịch vụ lữ hành ?

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và Quốc tế:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài;
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Giấy phép lữ hành quốc tế là gì?

Giấy phép lữ hành quốc tế, còn được gọi là Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, là tài liệu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền từ phía chính quyền nhà nước cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, bao gồm cả việc tổ chức các tour du lịch đến nước ngoài (outbound) và đón tiếp khách du lịch từ nước ngoài đến quốc gia (inbound).

Giấy phép lữ hành nội địa là gì ?

Giấy phép lữ hành nội địa là loại giấy phép dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nội địa. Nó đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh của các công ty du lịch, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho khách du lịch và đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế cục bộ thông qua ngành công nghiệp du lịch.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Luật Thành Công

Nếu như mọi thông tin trên mà Luật Thành Công cung cấp quý anh chị vẫn chưa nắm hết, hãy liên hệ với chũng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn giải đáp miễn phí. Hiện tại Hãng Luật Quốc Tế Thành Công có cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giúp cho những anh chị đang không rõ về quy trình, muốn tiết kiệm thời gian, công sức có thể tham khảo đến.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Hãng Luật Thành Công gồm:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Tư vấn các điều kiện cần và đủ phải có để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ để làm giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành tại cơ quan có thẩm quyền

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trọn gói mất bao lâu?

 • Chỉ mất khoảng 10-15 ngày làm việc
 • 01 – 05 ngày tư vấn, soạn hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ và Nộp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận
 • 10-15 ngày để cơ quan cấp kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận
 • Nếu khách hàng có nhu cầu nhận giấy phép sớm hơn, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành?

Trước khi tiến hành thực hiện nộp hồ sơ, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý khách danh mục tài liệu mà bạn cần chuẩn bị cho chúng tôi thực hiện triển khai công việc như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bằng tốt nghiệp của người thuộc chuyên ngành kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định của pháp luật,..Còn lại các hồ sơ theo thủ tục hành chính, Luật Thành Công sẽ chuẩn bị cho bạn chu đáo nhất.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành?

 • Kinh doanh dịch vụ du lịch là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để khởi nghiệp trong ngành này, bạn phải hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến việc xin giấy phép trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Khi bạn sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh du lịch tại Luật Thành Công chúng tôi. Mọi thủ tục hồ sơ sẽ được hoàn thiện đầy đủ và nhanh chóng, tránh tình trạng đi lại nhiều lần, thay đổi hồ sơ không đầy đủ.
 • Ngoài ra, trước khi xin giấy phép, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin và hướng dẫn chi tiết, để quý khách yên tâm hoạt động trên con đường kinh doanh mà không phải lo lắng gì. Mọi thắc mắc về dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Lưu ý: Quý khách hàng không cần đi lại, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và hoàn thiện hồ sơ của Quý khách hàng với thời gian nhanh nhất.

Thủ tục – Hồ Sơ: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
Dịch vụ: Trọn gói
Zalo: 0963 766 477
Hỗ trợ: Toàn quốc
Tổng đài hỗ trợ: 1900633710

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710