zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa thể hiện mong muốn của doanh nghiệp  để được cấp phép hoạt động cung cấp các tour du lịch, vận chuyển hành khách từ địa điểm du lịch này đến địa điểm du lịch khác trong lãnh thổ Việt Nam. Và là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền  cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa.

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành

TÊN DOANH NGHIỆP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

, ngày …tháng …năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ...(1)…

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): …

Tên giao dịch: …

Tên viết tắt: …

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: …                            – Fax: …

Website: …                                – Email: …

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: …

Giới tính: …

Chức danh: …

Sinh ngày: …/…../… Dân tộc: … Quốc tịch: …

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số: …

cấp ngày: …../…./… Nơi cấp: …

Email: … Điện thoại: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có): …

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có): …

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số …

cấp ngày…./…../…. Nơi cấp: …

7. Tài khoản ký quỹ số …tại ngân hàng

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị …(2)… cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành …(1)… cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP     

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu

Mẫu giấy phép kinh doanh gas mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng hôn nhân chuẩn nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710