zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy phép kinh doanh gas

Mẫu giấy phép kinh doanh gas là một quy trình phức tạp bởi trong các dạng chất cháy, gas là một trong những chất cháy có mức độ nguy hiểm cao. Do đó, gas là mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

Mẫu giấy phép kinh doanh gas

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LPG/LNG/CNG

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên thương nhân: ………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………..Fax: ……………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………….do…………………………………….

cấp ngày… tháng … năm ……

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày …. tháng … năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “mẫu giấy phép kinh doanh gas”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu hợp đồng hôn nhân chuẩn nhất 2023

3 Mẫu đơn giải trình sự việc được sử dụng phổ biến nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu bản tường trình sự việc thông dụng, mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710