zalo-icon
phone-icon

Mẫu xin giấy phép quảng cáo

Mẫu xin giấy phép quảng cáo là chứng từ pháp lý được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo và là văn bản thể hiện sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo và nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhà sản xuất, cung ứng, phân phối.

Mẫu giấy phép quảng cáo

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
______________

Số: ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá – Thông tin ………..

1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại ………………………..; Fax: ……………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số….. ngày….tháng…năm……cơ quan cấp……….

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm ………………….…………………………………………

Chức vụ ………….……Chứng minh thư nhân dân số …………………… do công an…cấp ngày….tháng….năm ….

Địa chỉ thường trú ……………………………………………………………………………….……

Điện thoại …………………………………………..; Fax: …………………………………………….

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm ………………………………..………

Trên phương tiện ……………………….…….…………… Địa điểm ………………………….

Kích thước ………………… Số lượng …………..…. Thời hạn thực hiện quảng cáo ….…..

– Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

– Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

  …………….., ngày…….tháng……năm…….
  Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “mẫu xin giấy phép quảng cáo“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mẫu công văn xin giải thể công ty mới nhất 2023

Xem thêm: Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710