zalo-icon
phone-icon

Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện

Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện là thủ tục tiên quyết giúp cho các công ty, doanh nghiệp có thể thực hiện được thủ tục thành lập văn phòng đại diện một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện

TÊN CÔNG TY (TNHH 1 thành viên)

Số:…/…/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     …..,ngày….tháng…..năm…..

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Văn phòng đại diện

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty  ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty;

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty.    

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định

  1. Thành lập văn phòng đại diện công ty

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa)……..…………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

Ngành, nghề đăng ký hoạt động: …………………………………………………….

  1. Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

Do ông/bà : …………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số……………ngày cấp………

Nơi cấp …………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại……………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu văn phòng đại diện 

Điều 2: Ông/bà  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                           CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

– Như Điều 3;                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Quyết định thành lập văn phòng đại diện”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm hiểu chi tiết: Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn cập nhật mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Xem thêm: Mẫu đơn xin thành lập trung tâm tư vấn du học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710