zalo-icon
phone-icon

Lưu trữ Danh mục: Mẫu đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Công ty TNHH 1 Thành viên, 2 thành viên, công ty hợp danh, và các mẫu giấy chứng nhận khác

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà, đất chuẩn nhất 2023

Lập hợp đồng đặt cọc và biên bản giao nhận tiền đặt cọc mua nhà...

Ngô Thái Tùng Thư
Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất chuẩn pháp lý 2023

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất là một văn bản pháp lý được sử...

Ngô Thái Tùng Thư
Mẫu đơn đăng ký giao dịch bảo đảm đất đai mới nhất

Thế chấp quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất dùng quyền sử...

Ngô Thái Tùng Thư
5 Mẫu đơn đề xuất được sử dụng nhiều nhất 2023

“Đơn đề xuất” là một tài liệu hoặc văn bản trình bày một ý kiến,...

Ngô Thái Tùng Thư
Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

Phụ lục I-5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

Hồ Đặng Lâu
Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (phụ lục i-4)

Phụ lục I-4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

Hồ Đặng Lâu
0933.157.679
1900 633 710