zalo-icon
phone-icon

Lưu trữ Danh mục: Quản Lý Lao Động

Người Lao Động Chấm Dứt Hợp Động Lao Động Có Được Trả Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Hay Không

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC TRẢ SỔ BẢO HIỂM...

Công Ty Luật Thành Công
Trợ Cấp Thôi Việc

TRỢ CẤP THÔI VIỆC 1. Trường hợp người lao động được hưởng trợ cấp thôi...

Công Ty Luật Thành Công
Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG DÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài...

Công Ty Luật Thành Công
0933.157.679
1900 633 710