zalo-icon
phone-icon

Lưu trữ Danh mục: Chuyển Mục Đích, Tách Thửa

Tách thửa hoặc hợp thửa đất đai theo quy định

Hiện nay, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số...

Lê Bá Thành
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (không bao gồm trường hợp tách thửa do nhà nước thu hồi một phần thửa đất)

1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: – Hộ gia đình, cá nhân,...

Lê Bá Thành
Thủ Tục Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Phải Được Phép Của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền

THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI ĐƯỢC PHÉP CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC...

Lê Bá Thành
0933.157.679
1900 633 710