zalo-icon
phone-icon

Lưu trữ Danh mục: Tiền Lương, Đãi Ngộ

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động được...

Công Ty Luật Thành Công
Mức phạt vi phạm quy định về tiền lương

Mức phạt vi phạm quy định về tiền lương 1. Mức phạt: (Điều 13 Nghị...

Nguyễn Xuân Huy
Thanh Toán Tiền Lương Cho Người Lao Động

THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1. Hình thức trả lương: (Điều 94...

Công Ty Luật Thành Công
Nghỉ Việc Không Hưởng Lương Và Có Hưởng Lương

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ CÓ HƯỞNG LƯƠNG 1. Người lao động được nghỉ...

Công Ty Luật Thành Công
0933.157.679
1900 633 710