zalo-icon
phone-icon

Lưu trữ Danh mục: Cấp Giấy CNQSDĐ

Các trường hợp không cần gia hạn quyền sử dụng đất

Khi đất hết thời gian sử dụng, thì có thể xin gia hạn. Vậy có...

Lê Bá Thành
Thủ Tục Gia Hạn Quyền Sử Dụng Đất

Theo quy định của pháp luật, đất có thể xem xét gia hạn nếu hết...

Lê Bá Thành
Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng trong các dự án phát triển nhà ở

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng trong các...

Lê Bá Thành
Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Hoạt động đo đạc và bản đồ là việc điều tra có ảnh hưởng đến...

Lê Bá Thành
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY...

Lê Bá Thành
Thủ tục đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai (Cấp mới Giấy chứng nhận)

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong...

Lê Bá Thành
Thủ tục đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai (Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp)

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong...

Lê Bá Thành
Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Cấp mới Giấy chứng nhận)

Cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chuyển đổi chuyển nhượng góp vốn...

Lê Bá Thành
Thủ tục đăng ký thay đổi đối với tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất là thủ tục dành cho...

Lê Bá Thành
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng...

Lê Bá Thành
0933.157.679
1900 633 710