zalo-icon
phone-icon

Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng trong các dự án phát triển nhà ở

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng trong các dự án phát triển nhà ở thường rất phức tạp. Để hiểu rõ hơn về quy trình này, mời bạn đọc theo dõi bài viết sau.

Hình ảnh xin giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng trong các dự án phát triển nhà ở

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ đầu tư dự án nhà ở hoặc bên mua

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đất đai:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
 • Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
 • Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.

Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:

 • Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB).
 • Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có) (Mẫu số 02/TKSDDPNN).
 • Bản chính Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có) (Mẫu số 02/TNDN).
 • Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
 • Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật hoặc bản sao Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật hoặc bản sao Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản; Hóa đơn giá trị gia tăng đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng bất động sản (bản sao).

Xem thêm: Xử phạt vi phạm quy định hạn chế khai thác nước dưới đất 

Số lượng hồ sơ: một (01) bộ

Trình tự thực hiện xin giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng trong các dự án phát triển nhà ở:

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ để Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra theo quy định.

Nộp hồ sơ: Sau khi nhận được thông báo về kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký.

Bước 2. Kiếm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 11 ngày)

Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 04 ngày)

 • Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;
 • Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho người sử dụng đất (nếu có);
 • Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).
 • Chuẩn bị hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định;
 • Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Tìm hiểu thêm thông tin: Thủ tục đăng ký biến động đất đai trường hợp giải quyết tranh chấp 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 02 ngày)

 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
 • Chuyển kết quả về Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trả cho chủ đầu tư.

Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):

 • Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến; đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;
 • Tiếp nhận thông tin về các Khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có – thời hạn thực hiện của cơ quan tài chính là không quá 03 ngày).
 • Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất;
 • Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng để chuyển cho người sử dụng đất.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)

Chủ đầu tư (hoặc người mua tự đi đăng ký) căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố nộp chứng từ chứng minh đã Hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
 • Cơ quan phối hợp:Cơ quan thuế, cơ quan tài chính; Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Phòng Quản lý đô thị (trường hợp công trình xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định về xây dựng hoặc không có các giấy tờ quy định về xây dựng theo điểm c, khoản 2, điều 31 và điểm c,d khoản 2 điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Xem thêm: Thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật mới nhất 2022

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp Giấy chứng nhận.

NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 – 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710