zalo-icon
phone-icon

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÃ CẤP

Khi sai xót thông tin về giấy tờ hay thửa đất, tài sản gắn liền với hồ sơ kê khai sau khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ sở hữu cần đính chính giấy chứng nhận đã cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cùng Luật Thành Công tìm hiểu bài viết Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

Hình mẫu quy trình mua bán nhà đất

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tham khảo thêm: Cá độ bóng đá như thế nào là hợp pháp? 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án (Điều 188 Luật Đất đai 2013).

Hồ sơ đính chính giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

 • Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Mẫu đơn chỉnh thông tin trong sổ đỏ

Trình tự, Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

(Điều 86 số Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 • Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót, Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (sau đây gọi chung là người sử dụng đất) nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
 • Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là người sử dụng đất) nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.

Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (01 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Xem thêm thông tin: Giải đáp quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền và nhận quyền 

Bước 3: Giải quyết hồ sơ (không quá 08 ngày)

Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 04 ngày trong trường hợp nộp hồ sơ tại xã):

 • Kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
 • Chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (không quá 02 ngày trong trường hợp hủy Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyên Ủy ban nhân dân cấp huyện):

 • Đính chính hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất. Trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do;
 • Gửi kết quả giải quyết đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 04 ngày)

 • Kiểm tra; lập biên bản kêt luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
 • Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có)

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 02 ngày):

 • Đính chính hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trả kêt quả cho người sử dụng đất.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)

Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ nhận kết quả tại Chi nhánh hoặc Ủy ban nhân dân xã; Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.

Lưu ý: Trường hợp đính chính mà người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết không quá thời hạn thủ tục đính chính mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.

Tham khảo thêm: Nghị định 15 về an toàn thực phẩm còn hiệu lực không?

Thẩm quyền và thời gian giải quyết

Thẩm quyền giải quyết

Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

 • Cơ quan có thẩm quyên quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận.

NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 – 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710