zalo-icon
phone-icon

Lưu trữ Danh mục: Giao, Cho Thuê Đất

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – Hộ gia đình, cá nhân,...

Lê Bá Thành
Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC  NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT...

Lê Bá Thành
Thủ Tục Giao Đất, Cho Thuê Đất Không Thông Qua Hình Thức Đấu Giá

THỦ TỤC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN; GIAO ĐẤT...

Lê Bá Thành
0933.157.679
1900 633 710