zalo-icon
phone-icon

Mẫu công văn xin giải thể công ty

Công văn xin giải thể công ty là mẫu văn bản mà doanh nghiệp dùng để gửi cơ quan có thẩm quyền trình bày về việc giải thể doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp. Công văn giải thể doanh nghiệp được dùng gửi tới cơ quan có thẩm quyền khi hoạt đông kinh doanh của công ty thua lỗ muốn giải thể doanh nghiệp, đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Mẫu công văn xin giải thể công ty

Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

CÔNG TY ……..
———–

Số:     /CV/20….
V/v: Giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Hà Nội, ngày       tháng       năm 20….

 

Kính gửi:       Chi cục thuế …………………………………………………………………

 

Công ty …………………………………..được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số …………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..  

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào Điều 158 của Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005 về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty …………………………. quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
– Cục thuế tp Hà Nội
– Chi cục thuế ……….
– Sở kế hoạch và đầu tư ………..
– LưuVP

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giám đốc 

 

 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu công văn xin giải thể công ty ”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm: Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất 2023

Tìm hiểu chi tiết: Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn cập nhật mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710