zalo-icon
phone-icon

Phân biệt giữa giải thể và phá sản

Luật điều chỉnh

Giải thể công ty, doanh nghiệp: Giải thể là thủ tục hành chính do người có thẩm quyền trong doanh nghiệp tiến hành làm việc với Cơ quan đăng ký kinh doanh, tuân theo Luật doanh nghiệp 2020.

Phá sản: Phá sản là một loại thủ tục tư pháp do Tòa án có thẩm quyền quyết định sau khi nhận được đơn yêu cầu hợp lệ, tuân theo Luật phá sản 2014.

Trường hợp thực hiện thủ tục

Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng
  thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty
  trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06
  tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản khi đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán. mất khả năng thanh toán là tình trạng công ty không
  thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán
 • Toà án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

phân biệt giải thể và phá sản  

Người có quyền nộp hồ sơ yêu cầu

Người có quyền nộp đơn yêu cầu giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH.
 • Tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp bao gồm:

 • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập
  công đoàn cơ sở
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít
  nhất 06 tháng
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất
  06 tháng (nếu điều lệ có quy định)
 • Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp
  hợp tác xã
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng
  thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách
  nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh

Tìm hiểu thêm: Thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

Thứ tự ưu tiên thanh toán

Khi doanh nghiệp giải thể, thứ tự thanh toán tài sản của doanh nghiệp như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền
  lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí, phần tài sản còn lại sẽ chia cho chủ doanh
  nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp,
  cổ phần.

phá sản hay giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp phá sản, thứ tự thanh toán tài sản của doanh nghiệp như sau:

 • Chi phí phá sản;
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền
  lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh
  sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh
  toán nợ.

Điều kiện thực hiện thủ tục

Đối với giải thể doanh nghiệp thì điều kiện để doanh nghiệp được phép giải thể đó là khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; các chủ nợ sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo thứ tự pháp luật quy định.

Đối với phá sản doanh nghiệp thì bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp không phải là điều kiện bắt buộc.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Đối với giải thể doanh nghiệp có thể chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định đối với trường hợp giải thể tự nguyện; hoặc do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập doanh nghiệp quyết định đối với trường hợp giải thể bắt buộc.

Phá sản doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đó là Tòa án.

Hậu quả pháp lý

Giải thể doanh nghiệp dẫn đến chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp và doanh nghiệp bị cập nhật tình trạng pháp lý trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang “đã giải thể, chấm dứt hoạt động”.

Phá sản doanh nghiệp không phải bao giờ cũng là chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, không phải trường hợp mở thủ tục phá sản nào cũng dẫn đến việc doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản phải chấm dứt hoạt động kinh.

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán không nhất thiết sẽ dẫn tới việc mở thủ tục phá sản; ngay cả khi yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp còn tới thời gian 3 tháng có thể thương lượng với chủ nợ.

Tham khảo thêm: Những mẫu đơn đề nghị được sử dụng phổ biến 2023?

phá sản và giải thể của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động kinh doanh thì được coi là không còn lâm vào tình trạng phá sản nếu thủ tục phục hồi doanh nghiệp được thực hiện thành công.

Trên đây là sự khác nhau giữa phá sản công ty doanh nghiệp và giải thể công ty doanh nghiệp mà Hãng Luật Thành Công muốn chia sẽ đến bạn. Hy vong bạn sẽ phân biệt giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc vấn đề gì cần giải đáp hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710