zalo-icon
phone-icon

Các Loại Hình Doanh Nghiệp Hiện Nay

Hiện nay, Theo luật doanh nghiệp quy định các loại hình doanh nghiệp hiện nay gồm: Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, và Doanh nghiệp tư nhân. Cùng Luật Thành Công phân tích ưu nhược điểm ở bài viết sau:

Doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ vì vậy chủ doanh nghiệp nắm trong tay toàn bộ quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi hoạt động kinh doanh của mình. Do tính chất trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu đã góp phần cho doanh nghiệp tư nhân dễ dàng xây dựng lòng tin từ đối tác, khách hàng.
 • Khác với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hay công ty hợp danh phải có những loại giấy tờ rườm rà phức tạp như: điều lệ công ty, danh sách thành viên,…và một số giấy tờ là điều kiện bắt buộc phải có để đăng ký thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân rất đơn giản, chỉ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, bản sao CMND/CCCD của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và Giấy ủy quyền (nếu có).
 • Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân tinh giản, gọn nhẹ. Có thể do chủ doanh nghiệp trực tiếp quản lý hoặc thuê người khác làm Giám đốc/Tổng giám đốc để điều hành các hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp tư nhân chỉ có vốn đầu tư do chủ doanh nghiệp tư nhân tự đăng ký chứ không có vốn điều lệ nên chủ doanh nghiệp không phải lo lắng về vấn đề phân chia lợi nhuận với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác trong suốt quá trình hoạt động.

Doanh nghiệp tư nhân

Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân

 • Một pháp nhân tức một tổ chức có tư cách pháp lý độc lập được thành lập phải có điều kiện đó là tách bạch rõ ràng tài sản với cá nhân. Mà doanh nghiệp tư nhân thì không có tư cách pháp nhân do không có sự độc lập về tải sản với chủ sở hữu. Chính vì vậy, chủ doanh nghiệp có rủi ro rất cao vì phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
 • Chủ sở hữu chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân mà không thể đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Hơn nữa, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cũng không thể góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Vì vậy, phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân là vô cùng hạn hẹp.
 • Bên cạnh đó, doanh nghiệp tư nhân không có khả năng huy động vốn cao bởi Luật thương mại hiện hành quy định loại hình doanh nghiệp này không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Chủ doanh nghiệp được thuê Giám đốc/Tổng giám đốc nhưng chủ doanh nghiệp vẫn là người đại diện theo pháp luật nên phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Công ty hợp danh

Ưu điểm của công ty hợp danh

 • Công ty hợp danh được thành lập do ít nhất 02 cá nhân là thành viên hợp danh cùng làm chủ sở hữu chung của công ty. Vì thế, công ty hợp danh là sự kết hợp mức độ uy tín cao cùng với tính chất liên đới chịu trách nhiệm của các thành viên hợp danh là lựa chọn hợp tác đáng tin cậy của đối tác.
 • Các thành viên hợp danh đều có quyền lợi ngang nhau khi đưa ra quyết định về các vấn đề của công ty. Điều này hạn chế sự chuyên quyền của một số cá nhân trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Nhược điểm của công ty hợp danh

 • Chế độ liên đới chịu trách nhiệm của công ty hợp danh làm cho mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao bởi nghĩa vụ của họ bị ràng buộc chặt chẽ với nhau.
 • Thành viên hợp danh khi muốn chuyển nhượng vốn phải có sự chấp thuận của các thành viên hợp danh khác. Tuy nhiên, dù đã chuyển nhượng nhưng thành viên hợp danh đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên bằng toàn bộ tài sản của mình trong thời hạn 02 năm.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào nên khả năng huy động vốn của loại hình doanh nghiệp này rất bị hạn chế.

Xem thêm: Điều kiện để thành lập công ty hợp danh

Công ty TNHH một thành viên

Ưu điểm của công ty TNHH 1 thành viên

 • Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có duy nhất một chủ sở hữu có thể là tổ chức hoặc cá nhân nên có toàn quyền quyết định mọi công việc của công ty mà không cần phải có sự đồng ý của bất kỳ chủ thể nào khác.
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ nên mức độ rủi ro thấp.
 • Về khả năng huy động vốn thì công ty TNHH 1 thành viên được phép phát hành trái phiếu theo đúng quy định pháp luật.
 • Cơ cấu tổ chức đơn giản của loại hình này khá thích hợp với các tổ chức, cá nhân mới thành lập doanh nghiệp lần đầu.

Nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên  

 • Công ty TNHH 1 thành viên gặp khó khăn khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ thông qua hình thức chuyển nhượng vốn cho người khác thì bắt buộc phải thay đổi thành loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Mặc dù được phát hành trái phiếu nhưng công ty TNHH 1 thành viên không được phát hành cổ phiếu nên khả năng huy động cũng không cao.
 • Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn với số vốn đã góp nên dễ tạo ra sự e dè, chưa đủ niềm tin cho đối tác.

Xem thêm: Điều kiện để thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

Ưu điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Công ty TNNH 2 thành viên trở lên cũng có tư cách pháp nhân nên dễ tiến hành các hoạt động kinh doanh với đối tác.
 • Thành viên góp vốn không phải chịu rủi ro cao vì trách nhiệm tài sản chỉ bao gồm số vốn mà họ đã góp vào công ty.
 • Khi các thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn chuyển nhượng vốn phải chịu nhiều ràng buộc chặt chẽ của pháp luật liên quan nên dễ dàng kiểm soát được thành viên tham gia vào công ty. Cụ thể, thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên hiện hữu trong công ty trước với cùng điều kiện và tương ứng với tỷ lệ vốn góp của họ trong công ty. Nếu các thành viên không mua hoặc không mua hết trong vòng 30 ngày thì mới được chuyển nhượng vốn cho người không phải là thành viên. Cùng với đó, việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác mà không phải là thành viên của công ty bị hạn chế vô cùng gắt gao, chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ty. Điều này giúp cho công ty có thể ngăn chặn sự gia nhập của người bên ngoài bằng cách cùng nhau mua hết phần vốn của thành viên muốn chuyển nhượng vốn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty tnhh

Nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị giới hạn số lượng thành viên, cụ thể là không được quá 50 thành viên. Do đó, loại hình này không phù hợp với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập công ty có quy mô hoạt động lớn cần thu hút nhiều thành viên tham gia góp vốn.
 • Chế độ trách nhiệm hữu hạn của công ty này cũng giống như công ty TNHH 1 thành viên vừa là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm vì khó tạo lập được sự tin tưởng của khách hàng khi quyết định hợp tác kinh doanh.
 • Bên cạnh đó, loại hình này không được phép phát hành cổ phiếu cũng như hoạt động giao dịch trên Sàn chứng khoán.

Tìm hiểu ngay: Điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần

 • Thành viên của công ty cổ phần bao gồm các cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân, tối thiểu là 03 thành viên và không giới hạn số lượng tối đa do đó khả năng vốn góp vào doanh nghiệp là rất cao.
 • Hơn nữa, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì thế, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp nên không phải lo sợ những rủi ro vượt ngoài số vốn góp.
 • Đây là loại hình doanh nghiệp có khả năng huy động vốn cao nhất vì được phép phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Mà phát hành cổ phần cũng là đặc điểm riêng biệt chỉ có công ty cổ phần mới được phép thực hiện.
 • Việc chuyển nhượng vốn của các cổ đông trong công ty cổ phần cũng dễ dàng thực hiện bởi không cần phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhược điểm của công ty cổ phần

 • Do số lượng thành viên của công ty cổ phần rất đông nên có thể thiếu sự hiểu biết về nhau. Thậm chí là dễ dẫn đến sự phân hóa các nhóm cổ đông đối chọi lẫn nhau vì lợi ích riêng làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của công ty.
 • Việc thành lập, điều hành và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác vì sự ràng buộc chặt chẽ của các quy định pháp luật, đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán. Hơn nữa, chi phí để thành lập công ty khá tốn kém.
 • Bên cạnh đó, mức thuế của công ty cổ phần cũng cao hơn vì ngoài nghĩa vụ thuế mà công ty phải thực hiện còn có nghĩa vụ thuế thu nhập bổ sung của cổ đông phát sinh từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo qui định của pháp luật.
 • Vì lý do công ty phải công khai, báo cáo với các cổ đông vì thế mà khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế.
 • Khi muốn thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh hoặc điều chỉnh trong hoạt kinh doanh thì phải tuân thủ theo quy định trong Điều lệ công ty do đó làm mất đi khả năng linh hoạt của doanh nghiệp (ví dụ có trường hợp phải do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần quyết định).

Xem ngay: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Một số câu hỏi liên quan

Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào khi muốn thành lập công ty?

Như đã phân tích ở trên, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng chứ không có bất kỳ loại hình nào chỉ có ưu điểm mà không có nhược điểm. Do đó, khi muốn thành lập công ty, bạn nên cân nhắc đến một số vấn đề như: quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh, số lượng thành viên, khả năng tài chính,…để lựa chọn loại hình phù hợp với tình hình thực tế của mình. Hơn nữa, nếu sau một thời gian hoạt động bạn cảm thấy công ty của mình không thích hợp nữa thì có thể chuyển đổi sang loại hình khác miễn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty không?

Thủ tục thành lập công ty tuy không phải là thủ tục phức tạp nhưng nếu bạn tự chuẩn bị hồ sơ thì sẽ mất nhiều thời gian, có thể bị thiếu sót giấy tờ phải bổ sung nhiều lần, quá trình tự đăng ký với cơ quan nhà nước vì vậy cũng bị kéo dài. Chưa kể đến việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp không đúng với mong muốn sẽ gây khó khăn cho chủ doanh nghiệp vận hành hoạt động của công ty về sau.

Do đó, chỉ với một khoảng chi phí nhỏ khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty, mọi nhu cầu của bạn đều sẽ được giải quyết một cách tốt nhất mà không phải lo sợ phát sinh bất kỳ sự cố nào. Hơn nữa, bạn còn được hỗ trợ tư vấn về các vấn đề liên quan đến thành lập công ty.

Luật Thành Công mang lại lợi ích gì cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói?

Hãng Luật Thành Công với đội ngũ Luật sư, Luật gia, Chuyên viên nhiều kinh nghiệm và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói của chúng tôi.

Những lợi ích mà chúng tôi mang lại cho Quý khách khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói đó là: Tất cả giấy tờ, thủ tục sẽ được hoàn thiện đầy đủ một cách nhanh nhất có thể, hạn chế việc doanh nghiệp phải tốn công đi lại nhiều lần và hồ sơ bị thiếu sót. Hơn nữa, chúng tôi còn tư vấn hoặc hỗ trợ các thủ tục bắt buộc sau khi thành lập doanh nghiệp để giúp Quý khách hàng yên tâm hoạt động trên con đường kinh doanh để nhanh chóng vươn tới thành công. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về dịch vụ, các bạn đừng ngần ngại liên hệ hotline: 1900.633710 của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn kịp thời và chuyên nghiệp nhất

1 những suy nghĩ trên “Các Loại Hình Doanh Nghiệp Hiện Nay

 1. Pingback: Các Loại Hình Doanh Nghiệp Hiện Nay – HÃNG LUẬT QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710