zalo-icon
phone-icon

Thành Lập Công Ty Đầu Tư Chứng Khoán

Bạn đang muốn thành lập công ty đầu tư chứng khoán nhưng vẫn chưa rõ về thủ tục, điều kiện, lưu ý khi thành lập công ty đầu tư chứng khoán. Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của Luật Thành Công để nắm rõ các bước thành lập công ty ngay nhé.

Công ty đầu tư chứng khoán là gì?

Tại Điều 114 Luật chứng khoán năm 2019 quy định: Công ty đầu tư chứng khoán Ià quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty đầu tư chứng khoán thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: Thành lập công ty chứng khoán

cách thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Tại Điều 260 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ cấp giấy phép thành lập công ty đầu tư chứng khoán và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm: 

 • Giấy đăng ký thành lập và hoạt động theo Mẫu số 92 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
 • Báo cáo kết quả đợt chào bán theo Mẫu số 102 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán và số lượng cổ phiếu đã bán;
 • Danh sách cổ đông theo Mẫu số 105 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
 • Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung lấy ý khác kèm theo bản thông tin cá nhân, lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính chi tiết 2023

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Tại Điều 261 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ bao gồm:

 • Giấy đăng ký thành lập và hoạt động theo Mẫu số 92 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP kèm theo văn bản ủy quyền cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc đại diện cổ đông thực hiện thủ tục thành lập công ty.
 • Điều lệ công ty theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.
 • Hợp đồng lưu ký tài sản với ngân hàng lưu ký.
 • Biên bản thỏa thuận của các cổ đông về việc thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ trong đó nêu rõ tên công ty, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (nếu có), ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có), các cổ đông góp vốn và số vốn góp của từng cổ đông.
 • Xác nhận của ngân hàng lưu ký về quy mô vốn góp, danh mục chứng khoán được góp vốn (nếu có) trong đó nêu rõ số lượng, mã chứng khoán của từng cổ đông góp vốn bằng chứng khoán, ngày hạch toán danh mục chứng khoán vào tài khoản lưu ký của công ty đầu tư chứng khoán kèm theo biên bản định giá chứng khoán do ngân hàng lưu ký xác lập.
 • Danh sách cổ đông, nhân sự dự kiến và bản thông tin cá nhân theo Mẫu số 91, Mẫu số 105 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định của cấp có thẩm quyền về góp vốn thành lập công ty đầu tư chứng khoán đối với cổ đông là tổ chức; lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý, tài liệu bổ sung: hợp đồng quản lý đầu tư ký với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hợp đồng giám sát ký với ngân hàng giám sát.
 • Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn, bổ sung hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ về quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở.

Tham khảo thêm: Quy Trình Đăng Ký Bảo Hộ Kiểu Dáng Công Nghiệp Trọn Gói

Những thủ tục cần chuẩn bị khi thành lập công ty đầu tư chứng khoán

thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Chuẩn bị người đại diện cho công ty

Tương tự như các doanh nghiệp khác, công ty môi giới việc làm cần chọn một người có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín để làm người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật có thể là chủ doanh nghiệp, giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hay người quản lý đảm nhận. Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện tùy vào loại hình doanh nghiệp và người đại diện có thể thay đổi sau khi thành lập doanh nghiệp.

Chuẩn bị địa chỉ công ty đầu tư chứng khoán

Địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam và phải được xác định rõ ràng, cụ thể về số nhà, quận/huyện, thành phố,…

Lưu ý: cấm sử dụng địa chỉ giả, cấm dùng khu chung cư, nhà tập thể để làm địa chỉ cho công ty. Theo đó, doanh nghiệp có thể sử dụng địa chỉ nhà riêng hoặc thuê văn phòng để làm địa chỉ công ty môi giới việc làm.

Chuẩn bị loại hình doanh nghiệp chứng khoán

Các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới việc làm cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như: đặc điểm riêng của từng loại hình, điều kiện về vốn, điều kiện về số lượng thành viên, phương pháp quản trị doanh nghiệp,… để lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với các đặc tính của doanh nghiệp mình.

Hiện nay, có một số loại hình doanh nghiệp như: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Chuẩn bị tên công ty chứng khoán

Đặt tên cho doanh nghiệp là một phần quan trọng trước khi thành lập doanh nghiệp, một cái tên hay sẽ gây ấn tượng tốt, tạo cho khách hàng dễ nhớ tới doanh nghiệp đồng thời tạo nên một thương hiệu riêng cho doanh nghiệp mình.

Tên của công ty đầu tư chứng khoán do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, tuy nhiên không được trùng, nhầm lẫn hay gây khó hiểu với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động trước đó, không được sử dụng từ ngữ, kí hiệu, chữ số vi phạm truyền thống lịch sử, đạo đức, văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Chuẩn bị ngành nghề đăng ký kinh doanh

Mã ngành 6612 được sử dụng làm ngành chính, đồng thời doanh nghiệp có thể bổ sung thêm các ngành hoạt động liên quan theo mã ngành cấp 4 của quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Xem thêm: Bảng mã ngành nghề kinh doanh mới nhất hiện nay

Chuẩn bị vốn cũng như kê khai vốn điều lệ phù hợp

Doanh nghiệp không nên kê khai vốn điều lệ quá thấp; bởi vì xét về khía cạnh tâm lý khách hàng, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty đầu tư chứng khoán

điều kiện thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Điều kiện về vốn

Các công ty nói chung và công ty đầu tư chứng khoán nói riêng cần chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn khi mở công ty, bởi vì quá trình thành lập công ty phải chi trả nhiều chi phí khác nhau.

Ở đây, ngành nghề đầu tư chứng khoán yêu cầu vốn pháp pháp định tối thiểu là 50 tỷ đồng, do đó các công ty đầu tư chứng khoán có thể cân nhắc đến khả năng tài chính cũng như nguồn lực của mình để đáp ứng điều kiện này. Lưu ý, doanh nghiệp không nên kê khai vốn điều lệ quá thấp; bởi vì xét về khía cạnh tâm lý khách hàng, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Xem thêm: Điều kiện thành lập cho từng loại hình công ty hiện nay

Điều kiện về trụ sở

Trụ sở làm việc là điều kiện cần phải có của công ty luật. Trụ sở làm việc phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

 • Phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử;
 • Không được lấy chung cư, khu tập thể trừ trường hợp mà chung cư, khu tập thể đó phục vụ mục đích cho thuê văn phòng.

Điều kiện về nhân sự

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và công ty đầu tư chứng khoán tiến hành ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý quy định không được tuyển dụng nhân sự và có Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) là người điều hành quản lý quỹ do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ định.

Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự mình quản lý vốn có Tổng giám đốc (Giám đốc) đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật chứng khoán năm 2019 và tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Tìm hiểu thêm: Ưu nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

Điều kiện về cổ đông

Điều kiện về cổ đông bao gồm:

 • Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tối thiểu 100 cổ đông không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 • Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tối đa 99 cổ đông. Trong đó, cổ đông là tổ chức bắt buộc phải góp tối thiểu là 03 tỷ đồng và cổ đông là cá nhân phải góp tối thiểu 01 tỷ đồng. Trường hợp tự mình quản lý, cổ đông trong nước phải là tổ chức do cơ quan quản lý chuyên ngành chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm cấp phép thành lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của công ty dự kiến  được thành lập.
 • Tối thiểu 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị thuộc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bắt buộc phải độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát.

Điều kiện về tài sản góp vốn

Cổ đông có quyền góp vốn bằng các loại chứng khoán đang niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và bảo đảm:

 • Chứng khoán dự kiến góp theo mục tiêu đầu tư, chính sách đầu tư của công ty; không bị hạn chế chuyển nhượng, không bị đình chỉ, tạm ngừng giao dịch trên thị trường, hủy bỏ niêm yết; không đang bị cầm cố, thế chấp, ký quỹ, không bị phong tỏa hoặc là tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài sản bảo đảm khác theo quy định của pháp luật;
 • Việc góp vốn bằng chứng khoán phải được chấp thuận của tất cả các cổ đông và được coi là đã hoàn tất sau khi quyền sở hữu hợp pháp đối với chứng khoán dùng để góp vốn đã chuyển sang công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ;
 • Giá chứng khoán dùng để góp vốn do ngân hàng lưu ký xác định trên cơ sở giá của cuối ngày tại ngày hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu ở tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và theo Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ.

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Những lưu ý quan trọng không thể bỏ qua sau khi thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Kê khai và đóng thuế sau khi mở công ty đầu tư chứng khoán

 • Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế.
 • Thực hiện đóng thuế cho doanh nghiệp. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, được cấp mã số thuế tức là đã thành lập công ty sẽ phải đóng thuế, các loại thuế và mức đóng như thế nào sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế.
 • Các loại thuế doanh nghiệp phải đóng bao gồm:

Thuế môn bài:

Loại thuế này mỗi năm phải nộp 1 lần căn cứ theo mức vốn điều lệ, tùy vào thời điểm thành lập nếu bạn thành lập công ty sau 30/6 bạn chỉ phải nộp ½ mức thuế theo biểu thuế quy định theo mức sau:

 • Mức 1: vốn điều lệ đăng ký từ 10 tỷ trở xuống: thuế môn bài phải nộp là 2 triệu/năm.
 • Mức 2: vốn điều lệ đăng ký trên 10 tỷ thuế môn bài phải nộp là 3 triệu/năm.
 • Mức đóng thuế môn bài dành cho đơn vị hạch toán phụ thuộc như: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho hàng là 1 triệu/năm.

Thuế giá trị gia tăng:

 • Thuế GTGT hay còn gọi là thuế VAT, thuế nay phải nộp khi doanh nghiệp hoạt động có phát sinh doanh thu trên hóa đơn đỏ.
 • Mức thuế này đóng dựa vào doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra xuất từ hóa đơn đỏ, và lượng doanh thu hàng hóa dịch vụ của hóa đơn đỏ mua vào của công ty.

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Thuế TNDN phát sinh phải đóng khi kết thúc năm tài chính mà doanh nghiệp kinh doanh có lãi/lời. Loại thuế này doanh nghiệp cần kê khai và nộp theo từng quý, tới cuối năm sẽ nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm với mức thuế suất là 20%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải nộp các loại thuế như: thuế môi trường, thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên và thuế tiêu thụ đặc biệt (tuy nhiên, các loại thuế này chỉ nộp khi doanh nghiệp hoạt động có liên quan tới lĩnh vực trên, không phải doanh nghiệp nào cũng đóng); thuế sử dụng đất khi doanh nghiệp có thuê đất của nhà nước

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Thủ tục công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi đi vào hoạt động kinh doanh, công ty môi giới việc làm cần thực hiện kê khai và nộp tờ kê khai thuế đầy đủ và đúng thời hạn. Hồ sơ công ty cần chuẩn bị khi thực hiện khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế môn bài;
 • Giấy phép đăng ký thành lập công ty (02 bản sao y hợp lệ);
 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (02 bản sao y hợp lệ);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện);
 • Bảng đăng ký trích khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp;
 • Công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn ( 02 bản);
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc/kế toán (nếu có);

Đăng ký chữ ký số cho công ty đầu tư chứng khoán

Công ty đầu tư chứng khoán tiến hành mua chứ ký số trực tuyến, mục đích để thực hiện đóng thuế và nộp tờ khai thuế trực tuyến. Tiếp đó, công ty môi giới việc làm yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty để kế toán dùng tài khoản chữ ký số đã mua thực hiện đóng thuế trực  tuyến cho công ty theo đúng quy định.

Thời hạn góp vốn vào doanh nghiệp

Thời hạn góp vốn vào công ty quy định là 90 ngày (kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), nếu có thành viên trong công ty chưa góp vốn hoặc trường hợp chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo đúng quy định.

Treo bảng hiệu công ty

Ngoài ra, công ty đầu tư chứng khoán cần đặt làm bảng hiệu công ty có đầy đủ những thông tin cần thiết như tên doanh nghiệp, mã số thuế doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, thông tin liên hệ,.. và thực hiện treo bảng hiệu công ty theo đúng quy định cũng như bảo đảm sự thuận tiện cho việc quản lý.

Thuê hoặc sử dụng dịch vụ kế toán

Khi thành lập công ty đầu tư chứng khoán cần thuê một kế toán để có thể quyết toán sổ sách, kê khai thuế ban đầu, nộp tờ khai thuế theo đúng quy định,…

Thủ tục khắc dấu và công khai mẫu dấu công ty

Tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức, nội dung con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Như vậy sau khi có mã số thuế của công ty đầu tư chứng khoán, Doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu riêng có tên công ty và mã số doanh nghiệp, số lượng và hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định.

Đăng ký tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Công ty đầu tư chứng khoán cần đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Người đại diện pháp luật mang theo con dấu, giấy phép đăng ký doanh nghiệp, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu ra ngân hàng để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục báo trực tiếp với cơ quan Thuế quản lý số tài khoản này.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT

Theo quy định hiện nay, đối với công ty đầu tư chứng khoán sau khi thành lập nếu có nhu cầu xuất hóa đơn, thì bắt buộc mua hóa đơn điện tử và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế quản lý trước khi sử dụng 2 ngày.

Hồ sơ thông báo phát hành hoá đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý bao gồm:

 • Quyết định sử dụng hóa đơn (do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký tên, đóng dấu).
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử doanh nghiệp (theo mẫu của Tổng cục thuế).
 • Mẫu hóa đơn điện tử.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên hệ ngay: Tư Vấn Pháp Luật Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710