zalo-icon
phone-icon

Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Đầu tiên có thể xem hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh phù hợp với những cá nhân muốn kinh doanh với quy mô nhỏ, lẻ; và ngoài ra với số vốn khởi điểm cũng không cần quá lớn nhưng vừa đủ để đáp ứng điều kiện thành lập dưới loại hình này, và với những ưu điểm đó thứ nhất là thủ tục thành lập đơn giản hơn rất nhiều, các thủ tục thuế sau khi thành lập cũng dễ dàng hơn so với các loại hình công ty khác và cụ thể nhất là trong đó những thông tin có thể thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể bao gồm như: thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cá thể, thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể, ngoài ra còn có chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi tên chủ hộ và các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, chuyển từ công ty sang hộ kinh doanh cá thể,… Và tất nhiên trong quá trình hộ kinh doanh hoạt động đôi khi sẽ xuất hiện và có những phát sinh thay đổi thông tin thì để đúng với quy định pháp luật bắt buộc thì phải thực hiện đúng theo thủ tục thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

Những thông tin có thể thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể ?

Sau khi đọc qua và tìm hiểu xem Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp quy định về những thông tin có thể thay đổi trên giấy phép kinh doanh hộ cá thể và cụ thể là thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể, trong đó Nghị định có nêu rõ khi thay đổi các thông tin trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh phải thông báo nội dung thay đổi đối với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi mà mình đã đăng ký.

Những nội dung thay đổi bao gồm: 

 • Tên hộ kinh doanh,
 • Địa điểm, địa điểm kinh doanh, 
 • Số điện thoại, số fax, email, website;
 • Ngành nghề kinh doanh sửa đổi có thể bao gồm cả ngành nghề, thêm ngành nghề hoặc bớt ngành nghề kinh doanh,

Có thể bạn chưa biết: Danh mục ngành nghề kinh doanh hộ cá thể

 • Số vốn kinh doanh được phép tăng hoặc giảm vốn kinh doanh

Xem thêm: Vốn hộ kinh doanh cá thể

 • Ngoài ra, thông tin trên giấy phép kinh doanh hộ cá thể còn thay đổi được cả chủ thể người đại diện hộ kinh doanh.
thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể
Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hồ sơ thay đổi thông tin trên giấy phép hộ kinh doanh gồm những gì?

Trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh cá thể, thì hộ kinh doanh có thể có một số thay đổi và bổ sung thông tin liên quan đến tên, chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ kinh doanh.

Trong đó những thông tin cần thay đổi trên giấy phép hộ kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục thông báo đến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cấp lại giấy phép kinh doanh mới để tiếp tục hoạt động.

Thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể

Khi thực hiện việc thay đổi tên hộ kinh doanh vào thời điểm nộp hồ sơ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ thường sẽ có nhiệm vụ kiểm tra tên mới của hộ kinh doanh có trùng lặp với hộ kinh doanh khác đã đăng ký hay không, và có đúng quy định về cách đặt tên hộ kinh doanh hay không. Nếu có bắt buộc phải xem xét chỉnh sửa lại hoặc đặt tên khác.

Cụ thể đối với trường hợp thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể thì hộ kinh doanh cá thể về hồ sơ thay đổi thông tin trên giấy phép hộ kinh doanh được quy định rõ và căn cứ tại khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP trong đó bao gồm:

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong những trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế,
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh,
 • Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh đi kèm với đó là bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế,
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh,
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ cá thể bao gồm?

Theo quy định ở khoản 2 và khoản 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về quyền thành lập Hộ kinh doanh được hiểu như sau: Khoản 2 “Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân”, khoản 3 thì quy định “cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại”.

Có thể bạn quan tâm: Thành Lập Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Vì vậy, để được sang tên cho một hộ cá thể khác thì hộ cá thể muốn được chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện như:

 • Hộ kinh doanh phải cùng trong một phạm vi lãnh thổ, các thành viên trong hộ cá thể không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Vì doanh nghiệp tư nhân và hộ cá thể đều chịu trách nhiệm tài sản vô hạn vì vậy để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng thì chủ hộ cá thể và chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là một.
 • Cuối cùng, không được đồng thời là thành viên hợp nhanh nhưng nếu các thành viên hợp danh còn lại cho phép thì vẫn có thể tiến hành và đảm nhiệm vai trò là chủ sở hữu hộ cá thể.

Hiện nay căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp đối với trong trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi mà hộ kinh doanh đã đăng ký trước đó thì hộ kinh doanh sẽ gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến nơi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi chủ hộ kinh doanh dự định đặt trụ sở mới trong đó bao gồm có thứ nhất là thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký, thứ hai phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

thông báo thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể
Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh cá thể cần chuẩn bị tài liệu

Khi thay đổi các thông tin khác trong quá trình thay đổi tên thì chủ hộ kinh doanh cá thể cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ hồ sơ liên quan trong đó có thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký và bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài ra để thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin như sau:

 • Thứ nhất là cần chuẩn bị một bản thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh xem tại (Phụ lục III-3 ban hành kêm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT),
 • Thứ hai là về văn bản ủy quyền của chủ hộ kinh doanh có công chứng để người thay mặt cho chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ cho họ.
 • Thứ ba phải có bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân mới của chủ hộ kinh doanh trong trường hợp thay đổi thông tin cá nhân chủ hộ và cuối cùng là giấy phép hộ kinh doanh (bản gốc).

Thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể 

Nếu trong những trường hợp chủ hộ kinh doanh muốn thay đổi những thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể ví dụ như thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể hay chuyển từ công ty sang hộ kinh doanh cá thể hoặc cũng có thể là thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể và còn rất nhiều những vấn đề khác thì bắt buộc những người trực tiếp thực hiện thủ tục này phải nắm được các bước cũng như là điều kiện để làm sao khi mà trong quá trình thực hiện hồ sơ diễn ra một cách thuận lợi.

Để thực hiện thủ đăng ký thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì cần những bước như sau:

Bước 1: Trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về sự thay đổi thì đầu tiên chủ hộ kinh doanh phải chủ động chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm những tài liệu như đã trình bày nêu trên.

Bước 2: Chủ hộ kinh doanh phải đăng nhập vào trang web của Sở kế kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để điền và nhập thông tin nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh lên trên hệ thống và sau khi đã đăng ký thì hồ sơ sẽ được chuyển tiếp về Phòng Tài chính – Kế hoạch/ Phòng Kinh tế của Uỷ ban nhân dân quận, huyện liên quan để xem xét và duyệt hồ sơ.

 • Sau đó trong thời hạn là 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ mà hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.
 • Còn nếu trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 • Trong trường hợp hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ kinh doanh thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi mà trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Bước 3:  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Và đặc biệt lưu ý về việc sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710