zalo-icon
phone-icon

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Thời kì dịch bệnh vừa qua đã làm cho vô số doanh nghiệp phải điêu đứng vì không thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh quyết liệt. Trong đó, hộ kinh doanh cá thể cũng không ngoại lệ khi gặp phải khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh. Các kinh doanh hộ cá thể hoàn toàn có thể lựa chọn phương án tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Vậy, thủ tục để tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể được diễn ra như thế nào ?

CÓ ĐƯỢC TẠM NGƯNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ KHÔNG?

Hiện nay, ngoài các loại hình doanh nghiệp phổ biến thường được lựa chọn để thành lập như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần thì việc cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ chọn hình thức thành lập kinh doanh hộ cá thể cũng rất phổ biến. Vấn đề đặt ra, khi không thể duy trì hoạt động kinh doanh của mình nữa thì hộ kinh doanh cá thể có được tạm ngưng hoạt động hay không?

Trước khi tìm hiểu về vấn đề này, ta phải hiểu rõ như thế nào là hộ kinh doanh cá thể? Hộ kinh doanh cá thể là hộ kinh doanh có thể do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ. Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh cá thể chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất, không có con dấu, sử dụng không quá mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh của cơ sở mình; nghĩa là doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng với bất kỳ ai; không được xuất hóa đơn hay có bất kỳ hoạt động nào khác trong thời gian tạm ngưng hoạt động. Sau khi hết thời hạn, doanh nghiệp phải hoạt động trở lại công việc kinh doanh nếu không phải làm thủ tục giải thể; chuyển nhượng…Do đó, hộ kinh doanh cá thể có thể tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể khi thực hiện các thủ tục thông báo ngừng kinh doanh hộ cá thể lên cơ quan có thẩm quyền.

Tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể
Tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể

QUY ĐỊNH TẠM NGỪNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Theo Điều 91 thuộc nghị định 01/2021 NĐ-CP đối với việc các doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh hay tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh thì có hai điều cần lưu ý như sau:

 • Đối với trường hợp khi hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện- nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.
 • Đối với trường hợp hộ kinh doanh muốn tạm ngừng kinh doanh hay tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh sẽ phải gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Đi kèm theo với thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên của hộ cá thể về việc đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Sau khi tiếp nhận các thông báo yêu cầu, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh. Theo đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh.

Ngoài ra, việc hộ cá thể ngừng các hoạt động kinh doanh phải đảm bảo không được quá 01 năm.

Có hai nguyên nhân chính yếu sau đây dẫn đến việc không tiếp tục kinh doanh hộ cá thể:

 • Do nhà nước yêu cầu tạm dừng kinh doanh; hoặc nếu hộ kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện mà theo quy đinh về ngành nghề kinh doanh có điều kiện ( ví dụ như cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc một hộ kinh doanh này kinh doanh một ngành hay nghề nào đó có điều kiện nhưng lại không đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu theo quy định của pháp luật quy định. Sau đó, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ra thông báo nhằm yêu cầu hộ kinh doanh cá thể tạm ngưng kinh doanh ngành hoặc nghề kinh doanh có điều kiện đó, đồng thời cũng sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành).
 • Do chủ hộ kinh doanh cá thể yêu cầu, chủ động tạm ngừng hoạt động kinh doanh hộ cá nhân vì các lý do chủ quan như đi du lịch; đi học thêm các tín chỉ, bằng, học thêm nghề; hay chủ hộ cần thực hiện hoạt động kinh doanh khác để huy động vốn cho doanh nghiệp của mình, v.v,…

Xem thêm: Phân biệt giữa giải thể và phá sản

THỦ TỤC TẠM NGƯNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh là văn bản do chính hộ kinh doanh gửi đến cơ quan có thẩm quyền ( cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) về việc yêu cầu được tạm ngừng hoạt động kinh doanh của mình.

 1. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể bao gồm các mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể sau:
 • Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh (theo mẫu có sẵn )
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (sử dụng bản gốc)
Mẫu thông báo tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh
Mẫu thông báo tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh
 1. Các bước thực hiện việc đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm những mẫu đơn ngừng kinh doanh hộ cá thể và các giấy tờ đã nêu trên ( yêu cầu 01 bộ)
 • Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cấp huyện nơi đã đăng ký hoạt động kinh doanh hộ cá thể.
 • Bước 3: Cán bộ một cửa đầu tiên sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp và sau đó, hồ sơ sẽ được chuyển đến cho phòng đăng ký kinh doanh để kiểm tra xác nhận và thẩm định lại hồ sơ của hộ cá thể.
 • Bước 4: Sau khi thẩm định và kiểm tra, hồ sơ sẽ được chuyển lại cho bên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho hộ cá thể.
 •  Bước 5: Nhận kết quả cuối cùng.

Một vài lưu ý khi tiến hành đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc ( tức kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ ), cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh cá thể đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của mình. Khi đó hộ kinh doanh thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Thời hạn hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động kinh doanh của mình là không quá 01 năm. Trong trường hợp tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 30 ngày trở lện thì phải thực hiện việc thông báo ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Xem thêm: Thủ tục giải thể hộ kinh doanh

MẪU THÔNG BÁO NGỪNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

TÊN HỘ KINH DOANH

 

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch…………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:……………………………………..

Cấp lần đầu ngày:…/…/…… tại:……………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày:…/…/…… tại:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:…………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):………………………………….

Email (nếu có):………………………. Website (nếu có):…………………………….

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

 1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày…/… /… đến hết ngày…/… /….

Lý do tạm ngừng:……………………………………………………………………….

 1. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày………….. tháng………………. năm…………….

Lý do tiếp tục kinh doanh:…………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)1[1]

HẬU QUẢ KHÔNG THÔNG BÁO KHI NGỪNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Các hộ cá thể nếu như không tiến hành việc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì hộ kinh doanh cá thể sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc nặng hơn là phạt tiền từ 500.000 đồng đến khoảng 1.000.000 đồng (Theo khoản 1 Điều 37 Nghị định số 155/2013/NĐ-CP).

Ngoài ra, phải buộc thông báo việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh hộ cá thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nếu không thì hộ kinh doanh còn có thể sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh của mình khi ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tại nơi đã đăng ký.

DỊCH VỤ TẠM NGƯNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ LUẬT THÀNH CÔNG

Hiện nay để tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể về lý thuyết không phải là quá khó, tuy nhiên, đối với một người không chuyên trong việc thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh thì cũng có thể gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn để thực hiện.

Bên cạnh đó, việc không nắm vững các quy định pháp luật về tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể còn có thể bị xử phạt hành chính nếu thực hiện sai hoặc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên để tiết kiệm thời gian cho hộ kinh doanh cá thể cũng như tránh được những rủi ro pháp lý không đáng có thì Luật Thành Công chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện việc tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể một cách dễ dàng.

Có thể nói Luật Thành Công là đơn vị uy tín, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh cá thể vượt qua những khó khăn mắc phải để có thể giải quyết, tháo gỡ khúc mắc nhanh chóng nhất.

Và đây cũng chính là lý do rất nhiều hộ kinh doanh cá thể luôn muốn Luật Thành Công là nơi hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh để họ có thể yên tâm kinh doanh sản xuất mà không gặp phải bất kỳ rủi ro gì về pháp lý.

Xem thêm: Dịch vụ giải thể công ty trọn gói

Câu hỏi thường gặp khi tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể của Luật Thành Công?

Sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí, tận tình với khách hàng 24/7.

Luật Thành Công chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài mà còn có các đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí và trọn đời cho quý khách khi có quý khách có nhu cầu.

Đội ngũ nhân sự của Luật Thành Công bao gồm các Luật sư, chuyên gia chuyên nghiệp với kinh nghiệm phong phú, ngoài ra chúng tôi còn thường xuyên cập nhật, thông báo kịp thời cho Quý khách hàng sự thay đổi của quy định pháp luật.

Tránh được tình trạng doanh nghiệp bị phạt khi không nắm rõ các quy định về pháp luật.

Trực tiếp giải trình các vấn đề, thắc mắc liên quan trong quá trình thực hiện dịch vụ cho Doanh nghiệp.

Liên hệ hướng dẫn ký và nhận hồ sơ tận nơi, tạo môi trường thuận tiện cho quý khách hàng không phải đi lại.

Hạn chế các chi phí phát sinh không đáng có hay các phí dịch vụ trọn gói cạnh tranh.

Chúng tôi cam kết và đảm bảo 100% trả kết quả đúng thời hạn, đặc biệt cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng cảm thấy không hài lòng với chất lượng dịch vụ của Luật Thành Công.

Hãng Luật Thành Công chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chúng tôi đã tư vấn và là cố vấn quá trình thành lập công ty cho các nhà đầu tư đến từ hơn 30 quốc gia.

Hơn 1000 doanh nghiệp trong nước được thành lập và hỗ trợ pháp lý bởi Hãng Luật Thành Công. Độ uy tín của Hãng Luật Thành Công đã được nhiều chủ doanh nghiệp chứng nhận.

Hơn nữa, như đã trình bày xuyên suốt tại các mục trên, đây là một thủ tục phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao, kiến thức pháp luật đúng đắn. Chính vì thế, để tiết kiệm thời gian cũng như công sức, Quý Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi, để đạt được kết quả mong muốn trong thời gian sớm nhất.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể?

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Qúy Khách soạn thảo hồ sơ thủ tục tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan, kính mong Qúy Khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ cung cấp cho chúng tôi những tài liệu cần thiết, sau khi chúng tôi tư vấn và đưa ra yêu cầu.

Thời hạn giải quyết hồ sơ trên mất bao lâu?

Thời hạn giải quyết hồ sơ tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể sẽ căn cứ trên tình trạng hồ sơ của từng khách hàng cụ thể.

Chi phí dịch vụ tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể giá bao nhiêu? Phát sinh thêm chi phí ngoài phí dịch vụ trên không?

Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline để nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chi phí dịch vụ tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể là chi phí trọn gói (không phát sinh thêm chi phí nào khác).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710