zalo-icon
phone-icon

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán hiện nay là gì? Thành lập công ty kiểm toán phải mất bao nhiêu thời gian? Tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để có câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhé!

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán?

Kiểm toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định mới có thể mở công ty kiểm toán. Theo đó, nếu muốn thành lập công ty kiểm toán, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện có liên quan và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Cụ thể, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Hoạt động theo một trong các loại hình: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có đủ các điều kiện;
 • Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Lưu ý: doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi.

Xem thêm: Quy trình & hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự | Luật Thành Công

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán
Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập

Thứ nhất: Về ngành nghề kinh doanh

Để thực hiện được hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán, cá nhân, tổ chức phải thực hiện tra cứu và đăng ký mã ngành nghề kinh doanh phù hợp, có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Theo đó, khi đăng ký kinh doanh ngành nghề kiểm toán, cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề 692 – 6920 – 69200: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

Tìm hiểu thêm: Quy định về hóa đơn đầu vào hộ kinh doanh như thế nào?

Thứ hai: Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kiểm toán

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kiểm toán bao gồm:

 • Giấy đề nghị được cấp phép thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
 • Điều lệ của công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán có đầy đủ những thông tin theo như quy định.
 • Danh sách thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn)/thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) đã được ký tên đầy đủ.
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của các thành viên là cá nhân, của người đại diện theo pháp luật hoặc

Trường hợp thành viên góp vốn thành lập là tổ chức cần chuẩn bị:

 • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác của tổ chức;
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, bản sao hợp lệ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Biên bản xác nhận đồng ý góp vốn.
 • Giấy ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả (trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện); bản sao hợp lệ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý:

Phòng Đăng ký kinh doanh, trực thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh/thành phố nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở chính.

Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty kiểm toán

Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, đăng tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/) để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, đăng tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

 • Khi đã tạo lập thành công tài khoản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia, doanh nghiệp tiến hành đăng nhập và chọn mục thành lập mới doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục làm theo hướng dẫn của các chỉ mục tương ứng.
 • Doanh nghiệp lưu ý là phải nhập đầy đủ thông tin và thông tin phải chính xác.
 • Sau khi nhập liệu thông tin doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp xác nhận hồ sơ hợp lệ và đăng tải hồ sơ (bản scan) lên những mục tương ứng.

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử để yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau 60 ngày, hồ sơ sẽ bị hủy bỏ nếu doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành gửi thông tin của doanh nghiệp sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp.

Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi về cho doanh nghiệp theo đường bưu điện.

Đọc thêm: Thủ tục giải thể công ty qua mạng mới nhất 2023

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 203/2012/TT-BTC).
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 203/2012/TT-BTC).
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.
 • Bản sao hợp lệ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ của công ty kiểm toán.
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 203/2012/TT-BTC).
 • Văn bản xác nhận về vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cơ quan xử lý: Bộ Tài chính.

Thời gian xử lý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán; nếu từ chối cấp, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm: Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Công ty hợp danh

 • Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Công ty có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề.

Tìm hiểu thêm về: Điều kiện thành lập công ty hợp danh là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Công ty có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kiểm toán viên hành nghề. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

Ngoài ra, các thành viên kiểm toán hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai hoặc nhiều công ty kế toán.

 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là kiểm toán viên hành nghề;
 • Vốn pháp định tối thiểu là 05 tỷ đồng;
 • Đối với thành viên là tổ chức, chỉ được góp tối đa là 35% tổng số vốn điều lệ của công ty; trường hợp có nhiều tổ chức cùng tiến hành tham gia góp vốn thành lập công ty, tổng số vốn góp của các tổ chức không được vượt quá 35% tổng số vốn điều lệ của công ty.

Xem thêm:

Điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên là gì?

Thành lập công ty trọn gói

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;
 • Chi nhánh có ít nhất 02 kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;
 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;
 • Vốn tối thiểu để hoạt động: 500.000 USD.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Những vấn đề cần lưu ý khi thành lập công ty kiểm toán:

Khi thành lập công ty kiểm toán, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

Ngành nghề dự định kinh doanh

Khi đăng ký kinh doanh ngành nghề kiểm toán, cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề 692 – 6920 – 69200: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

Vốn điều lệ

Kiểm toán là ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định, do đó doanh nghiệp cần phải đăng kí vốn điều lệ theo đúng quy định. Vốn điều lệ sẽ quyết định mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải đóng nên doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Cụ thể, công ty kiểm toán phải đảm bảo nguồn vốn hợp pháp tối thiểu là 05 tỷ đồng kể từ ngày 01/01/2015. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, công ty kiểm toán phải luôn duy trì mức vốn của chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn vốn pháp định (05 tỷ đồng) theo quy định của pháp luật. Nếu vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định, công ty cần bổ sung vốn trong vòng 03 ngày.

Loại hình doanh nghiệp

Như đã trình bày, công ty kiểm toán hoạt động theo một trong các loại hình doanh nghiệp sau: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có đủ các điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp kiểm toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kiểm toán khác, trừ trường hợp doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của công ty kiểm toán

Người đại diện theo pháp luật của công ty kiểm toán, dù ở bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, đều phải là kiểm toán viên hành nghề. Người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật này cũng phải là kiểm toán viên hành nghề.

Ngoài ra, người đại diện của thành viên là tổ chức trong công ty kiểm toán phải là kiểm toán viên hành nghề và không được tham gia góp vốn vào công ty kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán nếu người đại diện theo pháp luật của công ty kiểm toán, người đại diện của thành viên là tổ chức trong công ty kiểm toán không phải là kiểm toán viên hành nghề.

Nếu có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính.

Cuối cùng, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ kiểm toán một cách an toàn, đầy đủ, hợp pháp và bảo mật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710