zalo-icon
phone-icon

QUY HOẠCH 1/2000

Quy hoạch 1/2000 là một thuật ngữ quan trọng được sử dụng rộng rãi trong quy hoạch đô thị, bất động sản và xây dựng. Vậy quy hoạch 1/2000 là gì? Tìm hiểu thêm trong các bài viết sau.

Quy hoạch 1/2000 là gì?

Quy hoạch 1/2000 là bản đồ phân khu chi tiết phân chia và xác định các chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm mục đích cụ thể hoá các nội dung của quy hoạch đô thị. Bản đồ quy hoạch 1/2000 bao gồm: quy hoạch giao thông, bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan. Sau khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết của dự án tỷ lệ 1/2000 thì cơ quan quản lý sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của khu vực.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giúp xác định mạng lưới đường và quy hoạch sử dụng đất, tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu.

Quy hoạch theo tỉ lệ 1/2000 là những quy hoạch mang tính khái quát chung. Trong giai đoạn này các nhà chủ đầu tư không có bất cứ bản thiết kế chính thức cho một công trình cụ thể nào hết. Chi tiết về kế hoạch quy hoạch 1/2000 được cập nhật định kỳ năm năm một lần.

Quy hoạch 1/2000 là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng dự án, là cơ sở để triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500.

Quy hoạch 1/2000 là gì?
Quy hoạch 1/2000 là gì?

Nội dung quy hoạch 1/2000

Theo quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009, quy hoạch 1/2000 bao gồm:

  • Chức năng sử dụng của các khu đất, các nguyên tắc tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan, đánh giá tác động môi trường.
  • Bản đồ thể hiện tổng mặt bằng sử dụng đất
  • Sơ đồ đơn tuyến cơ điện hạ tầng và hạ tầng kỹ thuật
  • Quy hoạch giao thông

Tham khảo thêm: Quy hoạch đô thị là gì?

Quy hoạch 1/200 nhằm xác định được mạng lưới giao thông gồm các tuyến đường cũng như quy hoạch sử dụng đất phải nêu rõ được diện tích ô phố, mật độ xây dựng, hệ dố xây dựng và các tiêu chí khác. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan chỉ mang tính chất chung nhất. Vì đây là giai đoạn chưa có thiết kế chi tiết cho các công trình kiến trúc khác nhau. Chính vì vậy với bản quy hoạch 1/2000 thì chưa thể xác định được một cách chi tiết thiết kế chính xác của công trình kiến trúc là gì.

Đọc thêm sử dụng đất để phát triển đô thị

Ý nghĩa quy hoạch 1/2000

Quy hoạch 1/2000 giúp xác định được mạng lưới giao thông cũng như quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất phải chỉ ra được các ô phố với các chức năng sử dụng khác nhau, trong đó thể hiện rất rõ các chỉ tiêu của từng ô phố như diện tích ô đất. Sơ bộ xác định chỉ giới xây dựng của công trình. Nên ở giai đoạn này mang tính định hướng cho dự án với mục đích là quản lý xây dựng và quản lý quá trình thi công. Đặc biệt giai đoạn này chưa có thiết kế chính thức cho công trình kiến trúc, thiết kế nào.

Việc thực hiện tốt quy hoạch 1/2000 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và dễ dàng cho việc thay đổi. Quy hoạch chi tiết 1/2000 là quy hoạch quan trọng để triển khai quy hoạch 1/500 và tiến hành cấp phép xây dựng cho toàn dự án.

Quy hoạch 1/2000 được phê duyệt trong bao lâu

Chủ đầu tư sau khi hoàn tất thực hiện quy hoạch 1/2000, sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt trong vòng 20 ngày. Sau khi quy hoạch của dự án được phê duyệt, sẽ được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh và cập nhật vào quy hoạch chung của khu vực.

Tổng thời gian thực hiện thực tế việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quy hoạch chi tiết 1/2000 mất khoảng 4 – 6 tháng.

So sánh Quy hoạch 1/2000 và quy hoạch 1/500

Quy hoạch 1/2000 và quy hoạch 1/500 có một số khác biệt về tên gọi, khái niệm, mục đích, người thực hiện, nội dung và cơ quan tiến hành phê duyệt như sau:

 

Quy hoạch 1/2000

Quy hoạch 1/500

Tên gọi

Đồ án quy hoạch chi tiết

Đồ án quy hoạch xây dựng

Khái niệm

– Giai đoạn 1 trong quy hoạch

– Bước triển khai của quy hoạch mang tính định hướng, chung nhất cho việc xây dựng đô thị. 

– Quy hoạch chi tiết 1/2000 là quy hoạch quan trọng để triển khai quy hoạch 1/500 và tiến hành cấp phép xây dựng cho toàn dự án.

– Giai đoạn 2

– Là để triển khai và cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000;

– Là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng.

– Gắn liền với 1 dự án cụ thể.

 

Mục đích

Quản lý đất đai và quản lý đô thị.

Nhằm xác định chính xác từng ranh giới khi đất và vị trí xây dựng công trình.

Nội dung

– Thể hiện được bản đồ không gian và kiến trúc cảnh quan;

– Thể hiện mặt bằng sử dụng đất;

– Sơ đồ đơn tuyến cơ điện hạ tằng và hạ tầng kỹ thuật;

– Quy hoạch giao thông.

Cụ thể hoá toàn bộ nội dung của quy hoạch phân khu và quy hoạch chung như dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc, tổ chức không gian, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất, công trình hạ tầng giúp cho việc thiết kế cơ sở và thi công trở nên dễ dàng hơn.

Người thực hiện

Chính quyền địa phương thực hiện

Chủ đầu tư

Cơ quan tiến hành phê duyệt

Cơ quan quản lý nhà nước xem xét phê duyệt

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Có thể bạn quan tâm: Quy hoạch 1/500 là gì?

Mua mua đất quy hoạch 1/2000 cần lưu ý những gì?

Nếu muốn mua đất diện trong quy hoạch, thì người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp lý để nắm vững những trường hợp cụ thể và có những các xử lý thích hợp.

Tìm hiểu ngay: Địa vị pháp lí của người sử dụng đất

Nên kiểm tra xem đất chuẩn bị mua có thuộc trường hợp quy hoạch không? Liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tại nơi có bất động sản để kiểm tra thông tin.

Nên tìm hiểu kỹ về thời hạn thu hồi đất

Nên kiểm tra đất quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng chưa?

Ngoài ra, Nhà đầu tư vẫn được phép mua bán đất tại khu vực có quy hoạch tỷ lệ 1/2000 miễn đảm bảo một số điều kiện bao gồm: có sổ đỏ, đất không tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên và còn trong thời hạn sử dụng đất.

Trong trường hợp đất đã thuộc diện quy hoạch thì vẫn có thể đầu tư mua bán nhưng cần lưu ý và cẩn trọng. Vì khi xây dựng sau thời điểm công bố quy hoạch thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất có quy hoạch sẽ có 2 trường hợp như sau:

  • Trường hợp 1: Quy hoạch 1/2000 đã được công bố mà chưa có kê shoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn có quyền sử dụng cho đến khi có quyết định thu hồi của địa phương đối với đất thụ dự án quy hoạch được phê duyệt và thông báo
  • Trường hợp 2: Quy hoạch 1/2000 đã được công bố và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất. Và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có. Thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với người mua bán nhà đất thì bản đồ quy hoạch chính là công cụ hỗ trợ rất lớn. Việc kiểm tra quy hoạch cũng là một cách giúp nhà đàu tư biết được vị trí mảnh đất sau khi quy hoạch nằm ở vị trí nào. Việc mua đất không thuộc quy hoạch hoặc thuộc những trường hợp quy hoạch và vẫn có thể mua được thì đây chính là cơ hồi đầu tư và các nhà đầu tư nên nắm bắt cơ hội cho mình.

Hy vong bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ được quy hoạch 1/2000 là gì? Phân biệt được quy hoạch 1/2000 và 1/500. Nếu còn thắc mắc hay vấn đề gì cần giải đáp hãy liên hệ ngay đến hotline của chũng tôi để được tư vấn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710