zalo-icon
phone-icon

Luật điện lực mới nhất năm 2024

Luật điện lực mới nhất 

Luật Điện lực mới nhất Luật số: 28/2004/QH-11 được kỳ họp thức 10 của Quốc hội khóa X phê duyệt, ban hành năm ngày 03 tháng 12 năm 2004. Sau 08 năm triển khai Luật điện lực, hiệu quả mà Luật Điện lực đem lại cho mọi người ngày càng thể hiện rõ nét trong cuộc sống, nó giúp những nhà quản lý người dân thay đổi các quan điểm về hoạt động độc quyền của Điện lực, ngày càng nhiều nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư vào mạng lưới điện.

Đến năm 2012, Luật Điện lực đã được Quốc hội tiến hành sửa đổi bổ sung một số điều khoản trong luật nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước hiện tại. Theo kịp sự phát triển của xã hội. Đi kèm với Luật Điện lực các hệ thống văn bản dưới luật (nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất,…) ra đời đã tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hoạt động điện lực, từ đó đẩy mạnh sự phát triển đất nước, ổn định đời sống của người dân. Trên cơ sở đó, khẳng định một lần nữa vai trò quan trọng không thể thiếu của ngành điện lực trong phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Và đích cuối cùng là thị trường cạnh tranh hoàn chỉnh đang được thực hiện theo một lộ trình với việc người mua có thể chọn người bán và thị trường điện không phụ thuộc vào phương diện lãnh thổ như hiện nay, “câu chuyện” mua bán điện được tự do lựa chọn. Luật Điện lực đã và đang không ngừng hoàn thiện để đảm bảo lợi ích cho tất cả mọi người.

Xem thêm: Điều kiện xin cấp sổ tạm trú – Hướng dẫn chi tiết 

Luật điện lực
Luật điện lực

Quy định chung

Luật Điện lực, được ban hành thông qua Luật số 28/2004/QH11 vào ngày 3 tháng 12 năm 2004, chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2005. Sau 8 năm thực thi, Luật Điện lực đã trải qua một quá trình sửa đổi và bổ sung thông qua Luật số 24/2012/QH13, được ban hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2012, và có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2013.

Tiếp theo đó, Luật Điện lực đã trải qua một lần sửa đổi và bổ sung nữa thông qua Luật số 28/2018/QH14, ban hành vào ngày 15 tháng 06 năm 2018, và có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Hiện tại, Luật Điện lực vẫn còn giữ hiệu lực và chưa có luật mới thay thế.

Để tra cứu thông tin về Luật Điện lực một cách chính xác và cập nhật, có thể sử dụng Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH, được ban hành vào ngày 29 tháng 06 năm 2022. Văn bản này tổng hợp và cập nhật lại các lần sửa đổi và bổ sung của Luật Điện lực. Luật Điện lực hiện hành bao gồm 10 chương và 70 Điều.

Tham khảo thêm: 

Thủ Tục Đổi Từ Chứng Minh Nhân Dân Sang Căn Cước Công Dân 

Hành vi sử dụng tiền người khác chuyển nhầm vào tài khoản !

Quan điểm cá nhân về Luật Điện lực hiện hành và Những vấn đề còn bất cập:

Có thể thấy Luật Điện lực được ban hành đã lâu và đã qua 02 lần sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về Luật Điện lực, tuy nhiên nội dung sửa đổi bổ sung không nhiều. Năm 2012 luật sửa đổi bổ sung các điều khoản chủ yếu là về sửa đổi quy định về giá điện và phí điện. Năm 2018 Luật Điện lực sửa đổi, bổ sung chủ là đối với một số điều của 11 Luật có liên quan về quy hoạch phát triển điện lực để phù hợp với Luật Quy hoạch như Luật an toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật được,….

Vì vậy, cần có một cái nhìn khách quan để có thể đánh giá được tổng thể các quy định của Luật Điện lực hiện tại có sự ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển thực tế của ngành năng lượng trong thời gian gần đây (sau khi hội nhập đã có nhiều sự thay đổi lớn: Ngành điện lực đã có sự tham gia nhiều hơn của các thành phần kinh tế tư nhân, bao gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài cũng như sự xuất hiện của các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng nhiều, nhà nước không còn độc quyền trong việc phân phối điện. Do vậy việc nghiên cứu kỹ càng lại các quy định của Luật Điện lực để có thể đề xuất chính cách sửa đổi quy định hiện tại để phù hợp với thực tiễn hiện nay cũng là một trong những vấn đề cấp thiết.

Luật Điện lực cần được bổ sung thêm nhằm hoàn thiện quy định pháp luật trong nước, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển của Đảng về đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa; luật hóa định hướng chủ trương, chính sách của Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ.

Ngoài các Luật quy định về Luật Điện lực, đi kèm với nó còn có các Nghị định, thông tư, Văn bản hợp nhất đi kèm để hướng dẫn chi tiết các quy định của Luật Điện lực giúp cho mọi người hiểu rõ hơn các quy định về luật. Đây cũng là một cách giúp người đọc hiểu rõ hơn, và có thể hiểu được các quy định khác mà Luật Điện lực không quy định cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710