zalo-icon
phone-icon

Đất quốc phòng an ninh

Đất sử dụng cho mục đích quốc phòng an ninh có vai trò chiến lược đối với quốc gia, Do đó, người sử dụng đất đối với đất cho các đơn vị đóng quân được pháp luật cho phép sử dụng đất để đảm bảo mục đích quốc phòng an ninh của quốc gia. Điều này đảm bảo quá trình nghiệp vụ công tác và thực hiện các nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ nền quốc phòng an ninh phù hợp với quy định về pháp luật đất đai (về đối tượng, mục đích sử dụng đất, chủ thể sử dụng đất, …). Vậy đất quốc phòng an ninh là gì? Cùng Luật Thành Công tìm hiểu ngay tại bài viết dưới đây.

Đất quốc phòng an ninh là gì?

Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh là đất bị nhà nước thu hồi đất sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật về đất đai.

Tìm hiểu ngay: Trình tự thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh

Đối tượng nào được sử dụng đất quốc phòng an ninh?

Hiện nay, người sử dụng đất quốc phòng an ninh được quy định là các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bao gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã hay thành phố thuộc tỉnh và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an huyện và quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an phường, thị trấn, … Các đối tượng sử dụng đất phải đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích quốc phòng an ninh.

Có thể bạn quan tâm: Sử dụng đất

Đất quốc phòng an ninh là gì?
Đất quốc phòng an ninh là gì?

Chủ thể sử dụng đất quốc phòng an ninh

Các đơn vị trực thuộc Bộ quốc phòng và Bộ công an là người sử dụng đất trong đó: Đối với đất cho các đơn vị đóng quân (trừ bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và ban chỉ huy quân sự cấp huyện, công an cấp tỉnh, công an cấp huyện, công an cấp phường và đồn biên phòng là người sử dụng đất đối với đất xây dựng trụ sở).

Đất làm căn cứ quân sự, đất làm các công trình phòng thủ quốc gia hay các trận địa, Các công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh, Nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân, Đất thuộc các khu vực mà Chính phủ giao nhiệm vụ riêng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, bảo vệ và sử dụng.

Các đơn vị trực tiếp sử dụng đất là người sử dụng đất: Đất làm ga, cảng quân sự và đất làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh hay đất làm kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân, đất làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí, đất xây dựng nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân, đất làm trại giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an phường, thị trấn; đồn biên phòng là người sử dụng đất đối với đất xây dựng trụ sở.

Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

Pháp luật quy định những trường hợp sau đây, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm: Dùng để làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc, xây dựng căn cứ quân sự và xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa để phục vụ công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh, xây dựng ga, cảng quân sự và xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng và an ninh, xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân, làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí hay dùng để xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực, xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Trên cơ sở, đất sử dụng quốc phòng an ninh phải được sử dụng đúng mục đích đã được xác định và đối với diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thu hồi để giao cho người khác sử dụng khi không thỏa các điều kiện: Sau 12 tháng kể từ ngày được thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thông báo cho đơn vị sử dụng đất để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích và nếu đơn vị sử dụng đất không khắc phục để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích.

Chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng an ninh

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất quốc phòng, an ninh theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì đơn vị sử dụng đất phải thực hiện: Xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường và kèm theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Địa phương sẽ quản lý đất do các đơn vị vũ trang nhân dân đang quản lý, sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt bàn giao.

Đồng thời với những việc xử lý được thực hiện như sau: Người sử dụng đất ở sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì phải phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất đã bố trí cho hộ gia đình cán bộ và chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng làm nhà ở phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Phải chuyển sang hình thức thuê đất theo phương án sản xuất và kinh doanh đã được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an phê duyệt đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất hoặc kinh doanh phi nông nghiệp do các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh đang sử dụng, đối với diện tích đất không thuộc trường hai trường hợp trên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất để giao, cho thuê sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710