zalo-icon
phone-icon

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh

Trình tự thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh được pháp Luật Đất đai quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Thành Công tìm hiểu nhé!

Trình tự thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh

Trong quá trình thu hồi đất vì mục đích quốc phòng và an ninh, các bước thực hiện đều đòi hỏi sự quyết đoán và thực hiện một quy trình cụ thể. Dưới đây là các bước quan trọng:

Bước 1: Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất Cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp với UBND đã phê duyệt kế hoạch thu hồi đất. Kế hoạch này bao gồm các thông tin sau:

  • Lí do thu hồi đất.
  • Diện tích và vị trí của khu đất thu hồi, dựa trên thông tin địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.
  • Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư.
  • Phân công nhiệm vụ về kế hoạch di chuyển và tái định cư.

Bước 2: Lập thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Tổ chức có trách nhiệm trong việc bồi thường và giải phóng mặt bằng cần lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Họ cần phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi để thu thập ý kiến về phương án này. Quyết định thu hồi đất sẽ được niêm yết và công khai tại UBND cấp xã và nơi sinh hoạt chung của cư dân trong khu vực bị thu hồi đất.

Việc thu thập ý kiến cần được ghi chép và xác nhận bởi đại diện của UBND cấp xã, đại diện của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, và những người sở hữu đất bị thu hồi. Đối với những trường hợp không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phải tổ chức đối thoại với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi để điều chỉnh và hoàn thiện phương án trước khi gửi lên cơ quan có thẩm quyền. Phương án này sẽ được cơ quan đó thẩm định.

Bước 3: Quyết định thu hồi đất và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013, UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện có thẩm quyền sẽ quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư trong một ngày. Tổ chức có trách nhiệm về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cần lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi để thu thập ý kiến về phương án này. Sau đó, quyết định thu hồi đất sẽ được niêm yết và công khai tại UBND cấp xã và nơi sinh hoạt chung của cư dân trong khu vực bị thu hồi đất. Từ đó, tổ chức sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dựa trên phương án đã được phê duyệt.

Bước 4: Quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng Sau khi đất đã được giải phóng mặt bằng, tổ chức có trách nhiệm lập quỹ đất và quản lý nó để cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể cho thuê hoặc đấu thầu đất cho mục đích khác.

Có thể bạn đọc quan tâm: Luật đất đai và những điều cần biết

Trình tự thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh
Trình tự thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh

Thông báo thu hồi đất 

Trong trường hợp đất là đất nông nghiệp, thời hạn để thông báo về quá trình thu hồi đất phải chậm nhất là 90 ngày trước khi quyết định thu hồi đất được ban hành. Đối với đất phi nông nghiệp, thời hạn thông báo phải là ít nhất 180 ngày trước khi quyết định thu hồi đất được thực hiện.

Thông báo về việc thu hồi đất bao gồm các thông tin về kế hoạch thu hồi đất, quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, và kiểm đếm. Thông báo này sẽ được gửi đến cư dân trong khu vực có đất bị thu hồi, và cũng sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông công cộng. Ngoài ra, thông báo sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và nơi sinh hoạt chung của cư dân trong khu vực bị thu hồi đất.

Lập thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổ chức chịu trách nhiệm trong việc bồi thường và giải phóng mặt bằng phải thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư. Họ cần phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi để thu thập ý kiến về phương án này. Đồng thời, quyết định thu hồi đất sẽ được thông báo công khai tại UBND cấp xã và nơi cư dân sinh hoạt chung trong khu vực bị thu hồi đất.

Việc thu thập ý kiến phải được ghi chép và xác nhận bởi đại diện UBND cấp xã, đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, và những người sở hữu đất bị thu hồi. Tổ chức chịu trách nhiệm trong việc bồi thường và giải phóng mặt bằng cần tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng và danh sách những ai đồng ý hoặc không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong những trường hợp không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phải hợp tác với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi để tổ chức cuộc đối thoại và điều chỉnh phương án trước khi nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan này sẽ tiến hành thẩm định phương án.

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ra quyết định thu hồi đất

Chủ thể có thẩm quyền để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ra quyết định thu hồi đất là UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Trong trường hợp người có đất thu hồi không tuân theo quyết định thu hồi đất của UBND cấp xã trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo phối hợp với tổ chức chịu trách nhiệm về bồi thường và giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ phát hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710