zalo-icon
phone-icon

Thị trường bất động sản sẽ thế nào khi cấp định danh số nhà?

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, việc định danh số nhà đã được xác định là một trong hai yếu tố trọng yếu cần thiết để thúc đẩy tính minh bạch trong thị trường bất động sản. Cụ thể, Cục C06, một tổ chức trực thuộc Bộ Công an, đã ký kết một thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc triển khai Đề án 06, trong đó có sự tập trung vào việc đánh số và gắn biển số nhà.

Theo Cục C06, các nguồn thông tin liên quan đã sẵn sàng: bưu điện cung cấp thông tin về số nhà, cảnh sát khu vực sở hữu dữ liệu về hộ khẩu, và Bộ Công an sở hữu thông tin về dân cư và giấy tờ liên quan đến bất động sản. Cục C06 sẽ tiến hành hợp nhất và liên kết những dữ liệu này để định danh số nhà. Kế hoạch này không chỉ tạo tính minh bạch mà còn giúp tiết kiệm nhiều chi phí cho Nhà nước, bằng cách tận dụng những dữ liệu đã có sẵn thay vì phải tiêu tốn thời gian và nguồn lực vào việc làm sạch dữ liệu về bất động sản.

Thị trường bất động sản sẽ thế nào khi cấp định danh số nhà?

Câu hỏi đặt ra là thị trường bất động sản sẽ trải qua những biến đổi gì khi việc đánh số và gắn biển số nhà được thực hiện?

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trả lời rằng việc định danh số nhà và căn hộ sẽ tạo nên sự minh bạch trong việc quản lý tài sản, xác định rõ ràng rằng mỗi chủ sở hữu bất động sản sở hữu bao nhiêu địa chỉ nhà cũng như số căn hộ. Điều này sẽ xây dựng một mạng lưới định danh bất động sản kết nối với từng cá nhân và tổ chức, giúp các đơn vị trung gian như bưu điện và dịch vụ chuyển phát nhanh sử dụng thông tin này một cách chính xác trong quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

Ngoài ra, theo Cục C06, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang là hai cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng dữ liệu liên quan đến số nhà và nhà ở. Mục tiêu cuối cùng là gán số nhà và căn hộ cụ thể cho từng địa điểm, tuân theo quy tắc thống nhất. Dựa trên dữ liệu này, Bộ Công an sẽ tiến hành thu thập cơ sở dữ liệu về số nhà và chuẩn hóa thông tin bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập từ UBND cấp huyện và cấp xã.

Ngoài ra, Nghị quyết 164/NQ-CP, ngày 4/10/2023 của Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an để nghiên cứu và xây dựng một giải pháp quản lý thống nhất về đánh số nhà và gắn biển số nhà. Nghị quyết này cũng hướng dẫn UBND của các tỉnh và thành phố triển khai và thực hiện các biện pháp liên quan đến việc đánh số nhà.

(Theo Cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710