zalo-icon
phone-icon

Thanh tra giao thông có được xử phạt lỗi đỗ xe sai quy định không ?

Hiện nay, các đối tượng như học sinh, sinh viên và những người tham gia giao thông đường bộ thường xuyên bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm hành chính. Yêu cầu này chủ yếu được thực hiện bởi chủ thể cảnh sát giao thông. Bên cạnh đó, một tượng khác là thanh tra giao thông có được quyền hạn như vậy không ? Và thanh tra giao thông là ai, có được phép yêu cầu dừng các các bạn hay không? Thanh tra giao thông có được xử phạt lỗi đỗ xe sai quy định không ? Do đó, tìm hiểu một số quy định về thanh tra giao thông là cần thiết.

Thanh tra giao thông là gì?

Thanh tra giao thông là một hoạt động chuyên ngành được tiến hành để xem xét, đánh giá, và thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân thuộc các tổ chức liên quan, dựa trên quy trình và trình tự pháp luật cụ thể.

Các hoạt động thanh tra thường được thực hiện với mục đích hỗ trợ quản lý và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, cũng như các tổ chức và cá nhân khác nhau. Trong ngữ cảnh này, thanh tra giao thông đường bộ đặc biệt chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, và nhắc nhở về việc tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của họ bao gồm bảo vệ và quản lý các công trình giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, và xử lý các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến bảo vệ công trình giao thông và an toàn giao thông vận tải. Các đối tượng của thanh tra giao thông bao gồm các cơ quan, tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội, cũng như tất cả công dân, bao gồm cả tổ chức và cá nhân nước ngoài đang cư trú và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm: Quy định về quyền cảnh sát giao thông

Thanh tra giao thông là gì?
Thanh tra giao thông là gì?

Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành giao thông vận tải

Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong ngành giao thông vận tải bao gồm các đơn vị sau:

 1. Đối với cơ quan thanh tra thuộc hệ thống nhà nước:

  • Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (viết tắt: Thanh tra Bộ).
  • Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (viết tắt: Thanh tra Sở).
 2. Đối với các cơ quan chuyên ngành được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra:

  • Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.
  • Cục Đường sắt Việt Nam.
  • Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
  • Cục Hàng không Việt Nam.
  • Cục Hàng hải Việt Nam.
 3. Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực đường thủy nội địa bao gồm:

  • Chi cục Đường thủy nội địa, thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (viết tắt: Chi cục Đường thủy nội địa).
 4. Các cơ quan quản lý đường bộ tại khu vực thuộc phạm vi của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra giao thông là gì?

Cơ quan thanh tra giao thông đường bộ có những nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng, bao gồm:

1. Thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ:

 • Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và xử phạt các vi phạm về bảo vệ công trình đường bộ, kết cấu hạ tầng, và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình này.
 • Các hành vi cấp thiết để ngăn chặn hậu quả tiềm ẩn và yêu cầu người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình phải được tuân theo.

2. Thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải:

 • Các vi phạm về dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, tại bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí, và tại cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ phải bị phát hiện, ngăn chặn và xử phạt.

3. Thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đào tạo, sát hạch và cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ:

 • Điều này áp dụng cho việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.
 • Các quy định cụ thể về thanh tra đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng quân đội và công an sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

4. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Trong ngành thanh tra giao thông vận tải, có các chủ thể chính bao gồm:

 • Thanh tra viên ngành Giao thông vận tải.
 • Công chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải.
 • Cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Tất cả những chủ thể này cần tuân theo các điều kiện, quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định một cách chi tiết trong luật pháp để đảm bảo sự hiệu quả và công bằng trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra giao thông vận tải.

Liên hệ ngay: Tổng đài tư vấn luật giao thông miễn phí Luật Thành Công

Thanh tra giao thông được yêu cầu dừng xe trong những trường hợp nào?

Thứ nhất, thanh tra giao thông đường bộ có quyền yêu cầu buộc chấm dứt hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 55 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai, khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm hành chính như vượt quá tải trọng cho phép của cầu và đường bộ, vượt quá khổ giới hạn cho phép của cầu và đường bộ, hoặc xe bánh xích lưu thông trực tiếp trên đường mà không thực hiện biện pháp bảo vệ đường như quy định, đổ đất hoặc vật liệu xây dựng, cũng như các phế liệu khác xâm nhập trái phép lên đường bộ hoặc vào hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại điểm a, khoản 2 của Điều 86 Luật Giao thông đường bộ.

Ngoài những trường hợp nêu trên, thanh tra giao thông chỉ được dừng xe để kiểm tra hành chính khi có sự hỗ trợ từ cảnh sát giao thông hoặc lực lượng công an khác. Điều này quan trọng để người tham gia giao thông hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của thanh tra giao thông đường bộ.

Như vậy, việc dừng xe của thanh tra giao thông đường bộ để kiểm tra hành chính chỉ xảy ra trong các tình huống buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính hoặc để ngăn chặn hậu quả tiềm ẩn đối với công trình đường bộ. Điều này cần được hiểu rõ để tạo sự thông thái và tôn trọng vai trò của thanh tra giao thông trong việc đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ cơ sở hạ tầng đường bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710