zalo-icon
phone-icon

So sánh môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm

Hiện nay có rất nhiều người có sự nhầm lẫn giữa Môi giới bảo hiểm và Đại lý bảo hiểm. Sở dĩ có sự nhầm lẫn trên là vì cả hai hình thức này đều là trung gian thực hiện tư vấn bảo hiểm phổ biến cho khách hàng. Vì vậy để có góc nhìn nhận chính xác về như thế nào là môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, Luật Thành Công xin đưa một số ý kiến đánh giá làm rõ vấn đề về so sánh môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm.

Môi giới bảo hiểm là gì?

Theo khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 quy định: 

“Hoạt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm”.

Và Theo Điều 89 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 quy định:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm (cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm).”

Như vậy, có thể hiểu Môi giới bảo hiểm là một tổ chức trung gian tiến hành tư vấn, hỗ trợ cung công thông tin bảo hiểm cho khách hàng của mình và thu xếp bảo hiểm cho họ.

Tham khảo thêm: Bao nhiêu tuổi được mở tài khoán chứng khoán?

Đại lý bảo hiểm là gì?

Đại lý Bảo hiểm là tổ chức/cá nhân được DNBH uỷ quyền trên cơ sở HĐ đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan (theo Điều 84 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000).

Đại lý Bảo hiểm sẽ được Doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền để tiến hành các hoạt động như:

  • Giới thiệu, chào bán bảo hiểm cho KH;
  • Thu xếp việc giao kết hợp đồng Bảo hiểm cho Khách hàng;
  • Thu phí bảo hiểm từ KH;
  • Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra;
  • Ngoài ra thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng bảo hiểm.

Vì vậy, có thể hiện đơn giản Đại lý Bảo hiểm là tổ chức/ cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền dựa trên Hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho khách hàng.

Xem thêm: Chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác lấy lại làm sao?

So sánh môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm
So sánh môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm

Một số điểm giống nhau và khác nhau giữa Môi giới Bảo hiểm và Đại lý Bảo hiểm

Điểm giống nhau

Đều là trung giạn, thực hiện thu xếp HĐBH;

Đều được hưởng hoa hồng;

Đều được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ về bảo hiểm để tư vấn khách hàng.

Xem thêm: Lương khoán là gì? Cách tính và hình thức trả lương khoán

Điểm khác nhau

Tiêu chí

Đại lý Bảo hiểm

Môi giới Bảo hiểm

Địa vị pháp lý 

Là tổ chức/ cá nhân được DNBH ủy quyền 

Là tổ chức kinh doanh độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trách nhiệm

Chỉ thực hiện một số công việc đối với phần công việc đã nhận ủy quyền từ DNBH.

Thay mặt KH giao dịch với DNBH để lựa chọn sản phẩm phù hợp và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

Hoa hồng được hưởng

Chỉ được nhận % hoa hồng/phí bảo hiểm thu được từ khách hàng.

Nhận % hoa hồng cả DNBH và KH chi trả.

Điều kiện cấp phép hoạt động

Chưa được quy định cụ thể

Được quy định cụ thể về cấp Giấy phép thành lập, hoạt động đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo Luật kinh doanh Bảo hiểm năm 2000.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710