zalo-icon
phone-icon

Giải thể công ty TNHH một thành viên cần tiến hành những gì?

Giải thể là một phương án được rất nhiều chủ sở hữu lựa chọn để chấm dứt hoạt động doanh nghiệp khi mà kinh doanh không hiệu quả. Vậy giải thể công ty TNHH một thành viên cần tiến hành những công việc gì? Hãy cùng Luật Thành công tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Công ty TNHH một thành viên bị giải thể trong trường hợp nào?

Quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty TNHH 1 thành viên sẽ bị giải thể nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp đã đến thời hạn đã ghi trong Điều lệ công ty tuy nhiên không có quyết định gia hạn:

Trong trường hợp Điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động của doanh nghiệp, khi kết thúc thời hạn này, nếu các thành viên công ty không muốn gia hạn hoạt động thì công ty phải tiến hành giải thể công ty.

Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp dựa trên cơ sở thỏa thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Chủ doanh nghiệp không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh và ra quyết định giải thể:

Doanh nghiệp giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với DNTN, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần.

Quyết định giải thể này là tự nguyện và chủ động của chủ doanh nghiệp. Lý do có thể lợi nhuận thu về thấp, thua lỗ kéo dài… doanh nghiệp lựa chọn phương án giải thể nhằm mục đích thu hồi vốn hoặc chuyển sang loại hình kinh doanh nhỏ lẻ khác.

– Công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trong đó, quy định tại Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH 1 thành viên sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau:

  • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.
  • Được thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp.
  • Đã ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
  • Không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 06 tháng tính từ ngày hết hạn hoặc có yêu cầu bằng văn bản.
  • Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện giải thể công ty TNHH một thành viên

Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định điều kiện để giải thể doanh nghiệp như sau:

  1. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo đó, công ty TNHH 1 thành viên muốn giải thể thì phải đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau đây:

– Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác.

Lưu ý: Điều kiện đặt ra là đảm bảo thanh toán chứ không phải là đã thanh toán toàn bộ nợ và nghĩa vụ tài sản.

– Công ty TNHH 1 thành viên đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. 

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

giải thể công ty TNHH một thành viên
Giải thể công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ thông báo giải thể công ty TNHH một thành viên

  Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

  Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

  Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên

  Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

  Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Tìm hiểu thêm: Đầu Tư Theo Hình Thức Thành Lập Tổ Chức Kinh Tế

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

Theo Điều 208, Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, tùy vào lý do công ty TNHH 1 thành viên giải thể mà thủ tục thực hiện sẽ là khác nhau. Cụ thể:

* Trường hợp giải thể do kết thúc thời hạn hoạt động hoặc theo quyết định của chủ sở hữu công ty:

Bước 1: Thông báo tình trạng của doanh nghiệp thực hiện giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Công việc đầu tiên Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, bởi Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bởi các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Quyết định giải thể doanh nghiệp là kết quả của quá trình bàn bạc, trao đổi và thống nhất của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau:

ž   Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

ž   Lý do giải thể;

ž   Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

ž   Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

ž   Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể.

Trường hợp doanh nghiệp còn các nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án và hướng giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2: Làm việc tại cơ quan quản lý thuế

ž   Sau khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại sở Kế hoạch và Đầu tư. Luật Thành Công sẽ theo dõi tiến độ của hồ sơ và thực hiện các thủ tục mà cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu;

ž   Chúng tôi sẽ đại diện khách hàng đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ theo giấy hẹn hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ công ty thông đường Bưu điện;

ž   Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia và khẩn trương thực hiện các bước sau thành lập cho bạn.

Bước 3: Đăng ký, nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể công ty, doanh nghiệp

Khoản 8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định việc giải thể doanh nghiệp thực hiện theo hai phương thức:

ž   Trường hợp giải thể theo hồ sơ, Điều 71 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế.

ž   Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

ž   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp giải thể tự động, sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi cơ quan thuế sẽ phải khẩn trương thực hiện thủ tục quyết toán thuế cho doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên
Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

* Trường hợp giải thể do công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên.

Bước 2: Công ty TNHH 1 thành viên họp quyết định giải thể.

Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày công ty nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 3: Công khai thông tin giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Sau khi ban hành quyết định giải thể, công ty TNHH 1 thành viên phải gửi quyết định này và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định của Tòa án cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong công ty.

Quyết định giải thể phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 1 thành viên. Trường hợp được yêu cầu phải đăng báo thì công ty phải đăng quyết định giải thể công ty trên ít nhất 01 tờ báo in/điện tử trong 03 số liên tiếp.

Cùng với đó, công ty cũng phải gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 4: Thanh lý tài sản, thanh toán nợ của công ty.

Bước 5: Gửi hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Thời hạn nộp: 05 ngày làm việc tính từ ngày thanh toán hết nợ.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gồm:

– Thông báo việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

– Báo cáo thanh lý tài sản cùng với danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo đang làm thủ tục giải thể mà không nhận được phản đối bằng văn bản của bên liên quan hoặc trong 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể của công ty TNHH 1 thành viên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Hình thức, nội dung hợp đồng đại lý thương mại theo pháp luật

Dịch vụ giải thể công ty TNHH một thành viên tại Luật Thành Công

Dịch vụ chất lượng. Hơn 1000+ doanh nghiệp lớn nhỏ tin dùng

Đội ngũ nhân viên của Luật Thành Công được đào tạo bài bản, với hơn 15+ năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác trong nước & nước ngoài. Luật Thành Công luôn luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng nhằm hoàn thiện hơn về chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng.

Chi phí tiết kiệm + Giá rẻ & Trọn gói từ A -Z

Dịch vụ giải thể công ty giá cạnh tranh trên phạm vi toàn quốc. Luật Thành công sẽ hỗ trợ & đại diện khách hàng giải quyết các vấn đề phức tạp trong quá trình thành lập giải thể doanh nghiệp. Cam kết luôn mang lại cho quý khách hàng dịch vụ giá rẻ & chất lượng.

Tuyệt đối không phát sinh chi phí

Luật Thành Công luôn tư vấn & đưa ra bảng giá rõ ràng, khách hàng có thể thoải mái tham khảo và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với điều kiện của mình. Khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Thành Công chỉ phải trả phí dịch vụ 01 lần duy nhất, không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác sau này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710