zalo-icon
phone-icon

Luật các tổ chức tín dụng mới nhất

Hiện nay, Luật về các tổ chức tín dụng được sửa đổi và bổ sung năm 2017 đang có hiệu lực.

Các tổ chức tín dụng, đặc biệt là ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, và công ty tài chính, áp dụng một số biện pháp hỗ trợ đáng chú ý như sau:

 1. Cung cấp vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi, thậm chí giảm đến mức 0% do Ngân hàng Nhà nước quản lý.
 2. Bán nợ xấu với tài sản bảo đảm yếu kém hoặc không có tài sản bảo đảm, hoặc trong trường hợp không có hồ sơ xác định. Điều này áp dụng cho tổ chức tài chính thuộc sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập nhằm giải quyết các khoản nợ xấu.
 3. Hưởng miễn giảm tiền lãi cho vay tái cấp vốn và vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
 4. Thực hiện giao dịch tiền gửi hoặc vay mượn với lãi suất ưu đãi từ các tổ chức tín dụng hỗ trợ.
 5. Mua các khoản nợ và trái phiếu doanh nghiệp mà các tổ chức tín dụng hỗ trợ nắm giữ, với điều kiện các khoản nợ này đã được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định.
 6. Đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin vượt quá tỷ lệ quy định.

Tổng cộng, các tổ chức tín dụng đang tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức vay mượn tiền hoặc thực hiện giao dịch tiền gửi với các lãi suất ưu đãi, sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước.

Luật các tổ chức tín dụng
Luật các tổ chức tín dụng

Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Luật Các Tổ chức Tín dụng được sửa đổi và bổ sung vào năm 2017 nhằm cải thiện khả năng quản trị và điều hành của các tổ chức tín dụng. Nó cũng nhằm đề ra một số hạn chế để ngăn chặn việc lạm dụng chức vụ và quyền lợi quản trị và điều hành trong mục đích cá nhân. Cụ thể, các điểm quan trọng sau đây đã được thực hiện:

 1. Luật này đã giải quyết các hạn chế trong việc xác định người có liên quan theo Luật về Các Tổ chức Tín dụng năm 2010, chủ yếu dựa trên các yếu tố định lượng. Sửa đổi và bổ sung năm 2017 đã mở rộng phạm vi của người có liên quan dựa trên mức độ rủi ro của mối quan hệ giữa họ và hoạt động của tổ chức tín dụng.
 2. Để hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm của các quản lý và điều hành trong quá trình quản lý và điều hành các tổ chức tín dụng, sửa đổi và bổ sung năm 2017 đã bổ sung các trường hợp mà không được phép đảm nhiệm các chức vụ quản trị (bổ sung vào điểm h của khoản 1, Điều 33 của Luật về Các Tổ chức Tín dụng năm 2010).
 3. Khoản 7, Điều 1 của Luật Các Tổ chức Tín dụng sửa đổi và bổ sung năm 2017 đã đưa ra quy định không cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Toàn dân, và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng cùng lúc đảm nhận các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương của các doanh nghiệp khác. Điều này nhằm hạn chế và ngăn chặn việc lạm dụng quyền trong việc đồng thời là người quản lý và điều hành trong tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, đặc biệt trong các hoạt động đầu tư và cấp tín dụng, để đảm bảo rằng không gây ra rủi ro lớn cho hoạt động của tổ chức tín dụng.
 4. Khoản 17, Điều 1 của Luật Các Tổ chức Tín dụng sửa đổi năm 2017 đã chỉnh sửa và bổ sung quy định yêu cầu danh sách nhân sự quản lý, điều hành, và kiểm soát của Quỹ Tín dụng Nhân dân và Ngân hàng Hợp tác Xã. Điều này phải được Sở Nhà nước trước đó chấp thuận để đảm bảo năng lực của nhân sự quản lý, điều hành và kiểm soát của Quỹ Tín dụng Nhân dân và Ngân hàng Hợp tác Xã.

Tham khảo thêm: 

Dịch Vụ Phòng Pháp Chế Thuê Ngoài Uy Tín

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự nhanh gọn uy tín

Giải đáp một số câu hỏi thương gặp về Luật các tổ chức tín dụng

Pháp luật quy định trường hợp đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt?

 • Mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất và có nguy cơ mất khả năng thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
 • Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và quỹ dự trữ ghi trong các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 • Xếp hạng yếu kém trong 02 năm (hai) liên tục theo quy định của NHNN.

Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bao gồm các phương án nào?

 1. Phương án phục hồi.
 2. Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp.
 3. Phương án giải thể.
 4. Phương án chuyển giao bắt buộc.
 5. Phương án phá sản.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017 là gì?

 • Chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
  • Rà soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, mạng lưới, hoạt động kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản đảm bảo.
  • Cắt giảm các chi phí, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất của các khoản tiền gửi và trái phiếu có lãi suất cao, tiền thuê của các hợp đồng thuê tài sản, và thuê mua tài sản có tiền thuê cao.

Điều này nhằm đảm bảo việc cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được thực hiện một cách hiệu quả và đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710