zalo-icon
phone-icon

Mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề được pháp luật quy định như thế nào?

Pháp luật quy định về mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề như thế nào? Hãy cùng Luật Thành Công theo dõi bài viết sau đây.

Câu hỏi tư vấn:

Tôi đang muốn tuyển dụng một vài những người công nhân đã được đào tạo từ trường cao đẳng nghề kỹ thuật để phục vụ cho công việc. Tuy nhiên, với nguồn vốn có hạn nên tôi muốn trả lương cho những người công nhân này như những người công nhân trước của tôi, là những người chưa được đào tạo với mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng. Cho tôi hỏi việc này có đúng quy định của pháp luật hay không ạ? Xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động cụ thể như sau:

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định 122/2015/NĐ-CP là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm, cụ thể:

Thứ nhất, đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng;

Thứ hai, đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Có thể bạn quan tâm: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động 

Ngoài ra, căn cứ tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định về người lao động đã qua học nghề, cụ thể bao gồm:

Một là, người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học hay cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo.

Hai là, người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005.

Ba là, người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề hay cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

Bốn là, người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

Năm là, người đã được cấp văn bằng hoặc chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo với trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Sáu là, người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;

Bảy là, người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

Tám là, người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

Như vậy trường hợp của bạn, bạn tuyển dụng những người đã tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật nghề. Những người này thuộc đối tượng lao động đã qua học nghề, cụ thể được quy định ở điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định 122/2015/NĐ-CP. Do đó, khi những người lao động này làm việc trong điều kiện bình thường, đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và đảm bảo hoàn thành định mức lao động hay công việc được gia thì bạn sẽ phải trả lương cho họ. Và theo như luật đã quy định, thì bạn không thể trả lương cho những người lao động đã qua học nghề với mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng mà phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Liên hệ ngay Luật sư tư vấn thắc mắc về quyền lợi của người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710