zalo-icon
phone-icon

Chi trả tiền lương thử việc cho người lao động

Trên thực tế rất nhiều người lao động không để ý, không biết cũng như chấp nhận mức lương thử việc là 80% mức lương chính thức của công việc đó. Tuy nhiên, Điều 26 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương thử việc như sau:

“Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Như vậy, lương thử việc tối thiểu không phải là 80% mà là 85% mức lương của công việc đó. Trường hợp người sử dụng lao động trả dưới mức lương thử việc được quy định tại Điều luật này thì người lao động hoàn toàn có cơ sở đề xuất mức lương thử việc cao hơn.

Điều 27 Bộ luật lao động 2019 quy định kết thúc thời gian thử việc: “Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động”. Hơn thế, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà đã thoả thuận trước đó.

Có thể bạn quan tâm: Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Thử Việc Trước Thời Hạn Có Được Trả Lương Hay Không

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 thì tiền lương là “Khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận”. Tiền lương theo quy định tại Điều này bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. Tiền lương trả cho người lao động phụ thuộc vào năng suất và chất lượng công việc. Tiền lương được người sử dụng lao động chi trả cho người lao động phải đảm bảo rằng bình đẳng và không phân biệt giới tính đối với công việc có giá trị như nhau.

Có thể bạn quan tâm: Người lao động tiếp tục làm việc sau khi hết hợp đồng thử việc

Như vậy, việc trả lương phải được thực hiện trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Nếu như người sử dụng lao động không thể trả lương đúng thời hạn cho người lao động bởi những lí do đặc biệt thì người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động không được chậm quá một tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ khi công bố tại thời điểm trả lương. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc người sử dụng lao động cắt lương và phạt tiền thay cho hình thức xử lý kỷ luật lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710