zalo-icon
phone-icon

Người lao động tự nguyện tăng ca 6 giờ/ngày có vi phạm không?

Căn cứ Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định “Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ so với giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước tập thể hoặc nội quy lao động”.

Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 được hướng dẫn từ Điều 58 đến Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng quy định người sử dụng lao động được sử dụng lao động làm thêm giờ nếu thỏa hết các điều kiện sau đây:

  • Một là, phải được sự đồng ý của người lao động;
  • Hai là, người sử dụng lao động phải bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động như sau: không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng (Điều 2 Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 đã cho phép số giờ làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng);
  • Ba là, người sử dụng lao động phải đảm bảo được số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ những trường hợp sau: người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm được quy định như sau: sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn. 

Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lao động.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, liên hệ ngay Luật sư tư vấn thắc mắc về quyền lợi của người lao động

Như vậy, dù người lao động có tự nguyện tăng ca hoặc đã thỏa thuận với người sử dụng lao động thì theo nguyên tắc cũng đã vi phạm pháp luật. Theo quy định trên nếu ngày nào người lao động cũng tăng ca 6 giờ/ngày thì số giờ làm thêm của bạn đã vượt quá mức quy định cho phép của nhà nước. Người sử dụng lao động cũng đã vi phạm quy định về thời gian làm việc và thời giờ nghỉ ngơi. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, cụ thể: người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710