zalo-icon
phone-icon

Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động

Điều 54 và Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH trở lên và đủ tuổi theo quy định dưới đây:

Nếu người lao động không bị suy giảm khả năng lao động:

Tuổi

Điều kiện khác

Lao động nam đủ 60 tuổi và lao động nữ đủ 55 tuổi

Không

Lao động nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi và lao động nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi

Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc người lao động có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên

Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi

Người lao động có 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

Không quy định tuổi

Người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn hoặc rủi ro nghề nghiệp khi đang làm nhiệm vụ

Nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động:

Tuổi

Điều kiện khác

Lao động nam đủ 55 tuổi và lao động nữ đủ 50 tuổi

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%

Lao động nam đủ 50 tuổi và lao động nữ đủ 45 tuổi

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Không quy định tuổi

Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc người lao động bị suy giảm lao động từ 61% trở lên

Có thể bạn quan tâm: Độ tuổi nghỉ hưu

Nếu lao động nữ là người chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường hoặc thị trấn:

Tuổi

Điều kiện khác

Lao động nữ đủ 55 tuổi và đóng đủ BHXH 15 – 20 năm

Không

Xem thêm: Ký Hợp Đồng Với Người Nghỉ Hưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710