zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy mượn tiền không lãi suất chuẩn nhất 2023

Việc cho vay mượn tiền là giao dịch dân sự cần phải được lập thành văn bản dạng giấy vay – mượn tiền lãi suất hoặc không lãi suất. Đây là cơ sở pháp lý cần thiết cho giao dịch nhằm khi có tranh chấp xảy ra. Tránh những rủi ro sau này, Luật Thành Công xin gửi đến khách hàng mẫu giấy mượn tiền không lãi sau đây để tham khảo.

Hợp đồng mượn tiền không lãi suất là gì?

Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Trong thỏa thuận này, một bên bàn giao một phần tài sản cho bên kia để sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể. Hơn nữa, không trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản khi hết thời hạn mượn hoặc khi đã đạt được mục đích mà mình mượn.

Khi giao dịch hợp đồng vay tài sản, bên vay phải trả lại tài sản cùng loại cho bên cho vay khi đến hạn. Điều này không giống như một thỏa thuận cho vay tài sản thông thường, bao gồm việc hai bên trao đổi tiền và tài sản. Cả hai loại thỏa thuận đều yêu cầu người vay trả lại tài sản của họ trong tình trạng tốt và chỉ trả lãi nếu luật pháp quy định hoặc yêu cầu.

Khi một hợp đồng cho vay được công chúng đề cập đến, nó đề cập đến một hợp đồng vay tài sản. Hợp đồng vay tài sản liên quan đến việc sử dụng một trong những tài sản của bên vay để thế chấp cho khoản vay.

Hợp đồng vay không lãi suất là sự thỏa thuận giữa hai bên về việc bên vay sẽ nhận tiền từ bên cho vay khi đến hạn. Sau đó, người vay phải trả lại số tiền tương tự cho người cho vay khi họ được trả lại.

Mẫu giấy mượn tiền không lãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——- 

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN 

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ……………………………………………..…………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông/Bà  ………………………………………… Giới tính:……………….

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:…… ……………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…..

Bên B: Ông………………………………….………… Giới tính: Nam

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:…………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:…………………….. Cấp ngày:……../……./……..tại:……………….. 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…..

Vợ là Bà  …………………………….………… Giới tính: Nữ

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:…………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:…………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:………………….. 

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

  1. Ông/Bà……………………..………..đồng ý cho Ông:…………………….……và vợ là Bà………….……….……vay số tiền là: …………………….……VNĐ (bằng chữ:………….… …………………………………….);
  2. Mục đích vay tiền là:………………………………………………………………………………;
  3. Tài sản thế chấp là:………………………………………….……………………………………;
  4. Thời hạn vay là từ ngày……..tháng……năm…….đến ngày…….tháng……năm………;
  5. Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt
  6. Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay.
  7. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao;
  8. Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộ
  9. Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Tôi tên là:……………………………CMTND số:…………..…………Cấp ngày: …./…../…… Tại:…………….……………Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tải ngay mẫu văn bản mượn tiền không lãi suất tại đây

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu hợp đồng mượn tiền không lãi suất“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mẫu giấy biên nhận tiền tiêu chuẩn

Xem thêm: Mẫu giấy bán xe viết tay chuẩn nhất năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710