zalo-icon
phone-icon

Cách viết đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn 2024

Luật Thành Công xin tư vấn và hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nhưng vì các lý do khác nhau theo quy định mà xin hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.

Cách xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2024

Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì công dân thực hiện thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo trình tự như sau:

Bước 1: Khi có lệnh gọi nhập ngũ thì công dân mang hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét, đăng ký, quản lý công dân trong diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bước 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không hợp lệ công dân vẫn phải đi nghĩa vụ như bình thường.

Bước 4: Trên cơ sở quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ niêm yết công khai danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sinh viên phải nộp hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND………………………………… 

Tôi tên là…………………………………… sinh ngày……………………

Nghề nghiệp…………………………………………………………………….. 

CMND/CCCD số: … ngày cấp ………… nơi cấp……………………… 

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND … xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: ……………………………  theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………….,ngày…../…../…..

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

TẢI XUỐNG

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận của địa phương

Xem thêm: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710