zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy biên nhận tiền tiêu chuẩn, phổ biến nhất 2023

Mẫu Giấy biên nhận tiền, mẫu biên nhận tiền hay mẫu giấy nhận tiền là một trong những biểu mẫu được sử dụng khá phổ biến với mục đích liên quan đến giao dịch dân sự, mua bán. Đây là cơ sở pháp lý để xác nhận việc giao tiền và nhận tiền đối với các bên liên quan. Luật Thành Công xin gửi đến quý khách mẫu biên nhận tiền cho những trường hợp cần sử dụng.

Giấy biên nhận tiền là gì?

Phiếu thu có thể hiểu đơn giản là giấy xác nhận đã nhận và trả tiền giữa hai bên, có đầy đủ chữ ký xác nhận. Trong nhiều trường hợp, biên lai sẽ chứa thông tin nhân chứng bổ sung để tăng độ tin cậy.

Giấy biên nhận thường được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán, cho vay,… Để tránh những tranh chấp không đáng có, người ta dùng giấy biên nhận để bảo đảm cho nhau về mặt pháp lý.

Biên lai thường bao gồm các thông tin sau: thời gian, địa điểm lập biên lai, tên người nhận và người trả tiền, giấy tờ tùy thân của hai bên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, nội dung thanh toán.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên phiếu thu, một bên sẽ giao hàng, bên còn lại kiểm đếm xong, người nhận tiền có trách nhiệm ký vào phiếu nhận hàng. Phiếu thu phải được lập thành 2 bản và mỗi bên giữ một bản làm bằng chứng giao dịch tài chính thành công và làm cơ sở giải quyết tranh chấp (nếu có). Trong trường hợp có tranh chấp, việc có thêm bằng chứng sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền nhận được.

Người làm chứng cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như: họ và tên, CMND. Người này phải là người chứng kiến ​​toàn bộ quá trình giao dịch của hai bên và nội dung của người làm chứng phải khẳng định việc giao dịch là hoàn toàn tự nguyện không có yếu tố ép buộc.

Mẫu giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……………………………………………………

Số CMND: ……………………Ngày cấp:…………….Nơi cấp: …………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):…………………………………………………..

Số CMND: …………………..…..Ngày cấp:………….…..Nơi cấp: …………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào thỏa thuận về việc mua bán nhà đất theo Hợp đồng đặt cọc số………. được lập vào ngày………………….. tại…………………, bằng Giấy biện nhận tiền này xác nhận ông:………..… đã bàn giao số tiền là…………………… cho bà…………………………

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 …., ngày……tháng….….năm……

BÊN GIAO TIỀN                             BÊN NHẬN TIỀN

 


XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ: ……..) theo thỏa thuận.

                                                                                NGƯỜI LÀM CHỨNG

 

 

 

Tải ngay mẫu biên nhận tiền tại đây

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu biên nhận tiền“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mấu giấy viết tay bán xe chuẩn nhất

Xem thêm: Mẫu giấy mượn tiền không lãi suất mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710