zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, doanh nghiệp mới nhất 2023

Giấy ủy quyền là mẫu giấy được sử dụng khá phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp muốn ủy quyền cho các cá nhân hay tập thể nào đó thực hiện một hoặc một vài công việc trong phạm vi ủy quyền. Dưới đây, Luật Thành Công xin cung cấp mẫu giấy ủy quyền theo quy định mới để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn.

Khái niệm uỷ quyền

Căn cứ theo Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

“Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật)”.

Theo quy định trên, uỷ quyền được hiểu là việc cá nhân hay tổ chức cho phép một cá nhân hay tổ chức khác có quyền đại diện, thay mình thực hiện hay quyết định một vấn đề pháp lý nào đó và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trong phạm vi đại diện theo ủy quyền của mình.

Xem thêm: Thủ tục bảo hộ quyền tác giả 2023

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý được sử dụng trong trường hợp người ủy quyền không thực hiện công việc tại cơ quan, đơn vị mà phải ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Trong trường hợp này, người được ủy quyền sẽ được thực hiện các công việc của bên ủy quyền trong phạm vi ủy quyền được ghi trong giấy ủy quyền và sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền.

Khi nào công ty sử dụng Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền?

Hiện nay văn bản pháp luật chưa quy định rõ ràng về giấy ủy quyền. BLDS 2015 chỉ ghi nhận hợp đồng ủy quyền.

Như vậy, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên về việc bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc thay cho bên ủy quyền và bên ủy quyền chỉ trả thù lao khi có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Giấy ủy quyền, mặc dù không được đề cập trong luật, nhưng lại rất phổ biến trong thực tế. Giấy ủy quyền được hiểu là hình thức trong đó người ủy quyền đơn phương ủy quyền cho người đại diện thực hiện hành vi pháp lý, người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền thay mặt mình thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi được quy định trong giấy ủy quyền. .

Nếu hợp đồng ủy quyền là một loại hợp đồng thì phải là sự thỏa thuận về mặt ý chí của hai bên và giấy ủy quyền thường do bên ủy quyền đơn phương lập.

Trong các công ty, giấy ủy quyền được sử dụng khi “sếp” ủy quyền cho nhân viên thực hiện công việc, giao dịch. Tuy nhiên, bên được ủy quyền có thể thực hiện hay không thực hiện công việc ấy. Đây là điểm khác với hợp đồng ủy quyền, đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý, và vì thế có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy 2023

Thời hạn ủy quyền trong Giấy ủy quyền thường được người ủy quyền tự định đoạt, là thời gian người đó cho là hợp lý để người nhận ủy quyền thực hiện vừa đủ công việc được ủy quyền. Còn trong hợp đồng ùy quyền, thời hạn này phải được 02 bên ngồi lại với nhau, thống nhất để đưa ra một mốc thời gian hợp lý cho cả 02 bên. Nếu 02 bên không thỏa thuận, hợp đồng ủy quyền có giá trị trong vòng 01 năm

Từ đó, có thể thấy Giấy ủy quyền công ty thường được lập để ủy quyền cho nhân viên thực hiện các công việc đơn giản, không thật sự quan trọng, người được ủy quyền có thể chủ động thực hiện hoặc không.

Mẫu ủy quyền giám đốc công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

Số CV: ______/3F

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…

Gửi những người có liên quan

V/v: Xin Giấy phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến

GIẤY UỶ QUYỀN

Tôi, người ký tên dưới đây, là người có quyền ký tên nhân danh Công ty Cổ phần 3F, một công ty được thành lập và hoạt động theo Luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, địa chỉ chính thức đặt tại tầng 11, tòa nhà Trung tâm sáng tạo 3F Việt Nam, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đăng ký kinh doanh số ………, đăng ký lần đầu ngày …………. theo đây chính thức chỉ định uỷ quyền cho:

Ông ………………………, Phó Giám đốc

Người có chữ ký dưới đây:

 

 

………………………………….

Được phép thay mặt tôi quản lý website designs.vn. Ngoài ra, với Giấy ủy quyền này Ông Chung được phép thay mặt tôi tiến hành ký kết các công văn, giấy tờ giao dịch để tiến hành các thủ tục cần thiết xin Giấy phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến cho ……………… tại Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Giấy Uỷ quyền này sẽ hết hạn sau 05 năm tính từ ngày ký Giấy ủy quyền

_____________________

CÔNG TY CỔ PHẦN 3F

………………………….., GIÁM ĐỐC

 

Tải ngay mẫu giấy ủy quyền giám đốc công ty

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu viết giấy ủy quyền”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710