zalo-icon
phone-icon

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân, tập thể mới nhất 2024

Mẫu báo cáo thành tích được sử dụng phổ thông trong các doanh nghiệp nhằm mục đích báo cáo tất cả những công việc đã làm của cá nhân hay tập thể, mang tính căn cứ xét duyệt thăng chức, đánh giá năng lực. Cùng Luật Thành Công tìm hiểu về các mẫu báo cáo ngay trong bài viết sau đây.

Mẫu báo cáo thành tích gồm:

Báo cáo thành tích cá nhân như thế nào?

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân là mẫu văn bản trình bày về thành tích, nhiệm vụ của một cá nhân nhằm gửi lên cấp trên xét duyệt nhằm mục đích tuyên dương, khen thưởng, thăng chức, đề xuất tăng lương….

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của mỗi cơ quan, tổ chức có quy định khác nhau , tuy nhiên khi trình lên cấp trên phải viết ngắn gọn, súc tích và đầy đủ thông tin.

Báo cáo thành tích tập thể dùng để làm gì?

Báo cáo thành tích tập thể là mẫu báo cáo do người đứng đầu hoặc người đại diện tập tế lập ra để báo cáo về các thành tích mà tập thể đã đạt được trong một thời gian nhất định, qua đó đưa ra các đề nghị khen thưởng tương ứng.

Mẫu báo cáo này sẽ được gửi cho cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xét duyệt và quyết định khen thưởng. Đề nghị khen thưởng trong các báo cáo thành tích tập thể thường là:

  • Tặng thưởng tiền mặt;
  • Tặng thưởng bằng hiện vật;
  • Tặng giấy khen, bằng khen, huân chương, huy chương cho tập thể;
  • Tặng thưởng danh hiệu…

Nguyên tắc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích

Căn cứ vào Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân như sau:

  • Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.
  • Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được 1/3 thời gian so với quy đinh chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện thức theo quy định chung.

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân

ĐƠN VỊ CP TRÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ………………………………….

– Sinh ngày, tháng, năm: …………………………………………… Giới tính:……………….

– Quê quán3:…………………………………………………………………………………………………..

– Trú quán: ……………………………………………………………………………………………………

– Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………………………………………….

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ……………………………………………………….

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ……………………………………………
  2. Thành tích đạt được của cá nhân4: ………………………………………………………………..

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

  1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

     
  1. Hình thức khen thưởng;

Năm

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

     

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

 

File mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu tóm tắt thành tích tập thể

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng…..năm……..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………1

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

– Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua…2.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG3
(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4
(Ký, đóng dấu)

 

File mẫu báo cáo thành tích tập thể

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu báo cáo thành tích“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mẫu công văn xin giải thể công ty

Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710