zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn xin thôi việc chuẩn xác nhất 2023

Mẫu đơn xin thôi việc là biểu mẫu với mục đích trình bày lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động, hoàn tất thủ tục xin thôi việc. Đơn xin nghỉ việc chuẩn, chỉn chu còn cho thấy sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của nhân viên với công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Ngay sau đây, Luật Thành Công xin giới thiệu cho quý khách hàng mẫu xin nghỉ việc chuyên nghiệp nhất hiện nay.

Đơn xin nghỉ việc là gì?

Khi một nhân viên quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với một công ty, trước tiên họ cần gửi đơn xin thôi việc. Đây là bước đầu tiên trong quy trình chấm dứt hợp đồng lao động và phải được thực hiện theo các điều khoản của luật lao động.

Có bắt buộc phải viết đơn xin nghỉ việc không?

Ứng viên phải nộp đơn xin việc và hồ sơ ứng viên khi ứng tuyển vào công ty, tổ chức, cơ quan, nơi làm việc. Quá trình tuyển dụng bao gồm việc xem xét và đánh giá bởi nhà tuyển dụng. Người sử dụng lao động có thông lệ xem xét và đánh giá nhân viên tiềm năng trước khi nhận họ vào vị trí này không?

Khi người lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì trước hết phải làm đơn xin nghỉ việc. Đơn xin nghỉ việc là cơ sở để nhà tuyển dụng xem xét, đánh giá trước khi đưa ra quyết định. Người sử dụng lao động có thể đồng ý hoặc từ chối đơn xin nghỉ việc của người lao động.

Khi nhân viên để lại ấn tượng tốt với công ty và đồng nghiệp của họ bằng cách viết một lá thư từ chức chuyên nghiệp, điều đó sẽ khiến hợp đồng của họ kết thúc dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Nhân viên có thể rời bỏ công việc theo một số cách khác nhau. Họ có thể chọn nghỉ việc mà không cần xin nghỉ phép. Một cách khác là nộp đơn thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Thông thường, nhân viên chọn tùy chọn này nếu họ muốn chuyển sang một vị trí mới nhưng không mâu thuẫn với chủ của họ. Ngoài ra, họ có thể chọn nộp đơn xin một công việc mới mà không có xung đột hoặc tranh chấp với người sử dụng lao động của họ.

Mẫu đơn xin thôi việc 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC (1)

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty (2)……………………

      – Trưởng phòng Nhân sự (3)……………………

      – Trưởng phòng (4).…………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………

Chức vụ (5): ……………………………….. Bộ phận (6): …………………………………………..

Tôi làm đơn này với nội dung:

Tôi xin phép được thôi việc tại Quý Công ty kể từ ngày (7)….tháng…. năm… với lý do(8): ………………………………………………………………………. 

Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Hơn (9)…. năm làm việc, Quý Công ty đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành, dễ mến trong một môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Những ngày tháng làm việc tại Quý Công ty đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm (10)…………………………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua và kính chúc cho Công ty phát triển bền vững và đạt được nhiều thành công hơn mong muốn.

Rất mong Ban Giám đốc công ty xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, các tài sản, dụng cụ cho ông/bà (11): ………………………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận (12): ………………………………………………………………………………………………

Các công việc được bàn giao (13): …………………………………………………

Tôi cam đoan sẽ bàn giao toàn bộ cho người có liên quan trước khi nghỉ việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                            Người làm đơn

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG

Mẫu đơn xin nghỉ việc 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC (1)

Kính gửi:     – Ban Giám đốc Công ty (2)………………

                     – Trưởng phòng Nhân sự (3)………………

                   – Trưởng phòng (4).………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………

Chức vụ (5): ………………………. Bộ phận (6): ……………………………….

Tôi làm đơn này với nội dung:

Tôi xin phép được thôi việc tại Quý Công ty kể từ ngày (7)….tháng…. năm… với lý do(8): ……………………………

Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Hơn (9)…. năm làm việc, Quý Công ty đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành, dễ mến trong một môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Những ngày tháng làm việc tại Quý Công ty đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm (10)…………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua và kính chúc cho Công ty phát triển bền vững và đạt được nhiều thành công hơn mong muốn.

Rất mong Ban Giám đốc công ty xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, các tài sản, dụng cụ cho ông/bà (11): …………………………………..

Bộ phận (12): ……………………………………………………………………………….

Các công việc được bàn giao (13): ……………………………………

Tôi cam đoan sẽ bàn giao toàn bộ cho người có liên quan trước khi nghỉ việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                       ……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                              Người làm đơn

                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ việc 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: – …………………………………

 – …………………………………    

Họ và tên: …………………………  Chức vụ: ………………………………….

Đơn vị: ……………………………………………………………

Thời gian đã làm việc tại công ty…………………………………

Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại………………………………

Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn………………

Bắt đầu chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày……………………………

Ý kiến của người quản lý trực tiếp………………………………………

Ý kiến của Phòng nhân sự………………………………………………

Ý kiến của Giám đốc điều hành…………………………………………

 

                                                      ……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                                      Người làm đơn

                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ việc 04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty ………………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại………………………………………………….

Tôi làm đơn này, đề nghị Ban Gián đốc cho tôi xin nghỉ việc vì lý do: ……………………………………………………………………….…

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cũng như tài sản cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

                                                          ……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                         Người làm đơn

                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ việc 05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: – ……………………………………
                – ……………………………………       

Tên tôi là: ………………………………………………………………

Bộ phận: …………………………………………………………………

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được thôi việc kể từ ngày…………………………………………………………

Lý do xin thôi việc: ……………………………………………………

Tôi thực hiện việc báo trước là………… ngày, kể từ ngày làm đơn.

Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho………………………………

Tôi rất hài lòng vì thời gian được làm việc cho công ty. Cảm ơn Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ.

Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và giải quyết.

 

                                                       ……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                       Người làm đơn

                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Đơn xin nghỉ việc“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu xác nhận lương mới nhất năm 2023

3 Mẫu giấy biên nhận tiền được sử dụng nhiều nhất hiện nay – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu giấy giới thiệu công ty File chuẩn và mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710