zalo-icon
phone-icon

Mẫu báo cáo công việc chuẩn nhất và mới nhất 2024

Để công ty, doanh nghiệp thuận lợi trong việc đánh giá kết quả làm việc, năng lực của nhân viên, vào cuối ngày, cuối tuần hoặc cuối tháng mỗi người đều có một bản mẫu báo cáo công việc. Vậy một bản báo cáo gồm những gì và làm sao có một mẫu báo cáo tiến độ công việc chuẩn, cùng Luật Thành Công tìm hiểu ngay sau đây.

Mẫu báo cáo công việc là gì?

Mẫu báo cáo công việc là một form mẫu checklist công việc chuẩn, tóm tắt đầy đủ những gì nhân viên đã làm trong một ngày, một tuần hoặc một tháng. Mẫu kế hoạch công việc được sử dụng khá phổ biến giúp người quản lý, lãnh đạo theo dõi chất lượng công việc một cách dễ dàng, đánh giá năng lực của từng người nhằm đưa ra các chính sách khen thưởng, tăng lương phù hợp cũng như điều chỉnh các sai phạm mà nhân viên mắc phải.

Thường có 03 mẫu đánh giá công việc chính:

 • Mẫu báo cáo công việc hàng ngày
 • Mẫu báo cáo công việc hàng tuần
 • Mẫu báo cáo công việc hàng năm

Mục đích của báo cáo công việc

Đối với nhân viên

 • Thể hiện năng lực làm việc của bản thân, đánh giá được khả năng cũng như sự cố gắng nỗ lực trong thời gian qua.
 • Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao.
 • Từ những phần báo cáo còn thiếu sót, rút kinh nghiệm, bài học cho bản thân. Từ đó, tìm ra giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với doanh nghiệp

 • Giúp nhà quản lý, lãnh đạo dễ dàng hơn trong việc đánh giá năng lực làm việc của từng cá nhân. Từ đó đưa ra các chính sách thưởng phạt rõ ràng.
 • Là cơ sở cho việc lập kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý, phù hợp với từng cá nhân.

Có thể bạn muốn tham khảo: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân tập thể

Nội dung của mẫu báo cáo tiến độ công việc

 • Phần thông tin chung: Tên công ty, họ tên nhân viên, chức vụ, phòng ban
 • Thời gian thực hiện báo cáo: Ghi rõ thời gian tiến hành làm báo cáo
 • Nội dung của báo cáo: Bao gồm các thông tin chi tiết, cụ thể về những công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành và những kế hoạch tiếp theo. Ngoài ra, bạn có thể thêm vào các dự đoán về kết quả hoặc những ý tưởng cho dự án. 
 • Ý kiến thắc mắc, góp ý: Ở phần này, nhân viên có thể đưa ra những ý kiến, đóng góp của mình để thay đổi kế hoạch, định hướng công việc để đạt được kết quả tốt hơn. Bạn có thể thêm vào các mục tiêu, nhiệm vụ mà mình sẽ thực hiện nếu như bạn báo cáo tiến độ công việc theo ngày, tuần, tháng,năm…
 • Kết luận: Trong phần này, bạn tóm tắt lại các kết quả đã nêu trên và nhắc lại các ý quan trọng nhất để làm nổi bật vấn đề.

Xem thêm: Mẫu đơn giải trình được sử dụng phổ thông

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày

TÊN CÔNG TY

———

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC NGÀY

Họ và tên:……………………………………………. Chức vụ:………………………………………….. Bộ phận công tác:……………………………………………………..

Thời gian thực hiện:………………….. Ngày:………. Tháng:………. Năm: 2018

TT

Nội dung công việc

Chi tiết công việc

1    
2    
3    
4    
5    

Khó khăn, vướng mắc, góp ý:  ……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………….……………

 

Mẫu báo cáo công việc hàng tuần

TÊN CÔNG TY

————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

 

………, ngày ….tháng …..năm ….

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

TUẦN …..

Họ và tên:…………………………………………………… Chức vụ:………………………………………… Bộ phận công tác:………………………………..

Thời gian thực hiện: Tuần: Thứ 1+2; Thứ 3+4                         Tháng:……..  Năm: …………

TT

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ)

ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1

…./…/…….

 

 

 

2

 

 

 

 

                    Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

 

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

 

Mẫu báo cáo công việc hàng năm

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                                                      …………, ngày ….. tháng …… năm 201……  

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM 201.. – 201..

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức danh, chức vụ: (Chức danh ghi theo mã ngạch công chức)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ được giao: (Ghi cụ thể công việc được giao trong năm) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tình hình thực hiện các mặt công tác của tôi trong năm ………………………….  như sau:

 1. Tự đánh giá việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế của Ngành, Nội quy của [Đơn vị công tác]; tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các đoàn thể phát động; thực hiện đăng ký thi đua trong năm.
 2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được theo chương trình công tác đã nêu trong Bản đăng ký thi đua đầu năm).
 3. Nêu rõ sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo được thực hiện trong năm, cải tiến sản xuất,….tại nơi công tác:
 4. Học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ: (Đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, ……).
 5. Phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản tự đánh giá kết quả công tác, học tập, tu dưỡng của bản thân tôi trong năm 201..-201… Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí, xin chân thành cảm ơn.

Tự đánh giá, đề nghị được tặng danh hiệu thi đua: ………………………….       

Ý kiến đóng góp của Đơn vị

Thủ trưởng đơn vị

 

Người báo cáo

 

Tải mẫu tổng hợp các báo cáo công việc tại đây

Trên đây là một số thông tin về Mẫu báo cáo công việcLuật Thành Công cung cấp. Nếu có bất kỳ thắc mắc, xin liên hệ đến hotline 1900633710 để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710