zalo-icon
phone-icon

Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng phổ biến

1. Hợp đồng là gì?

Hop-dong-la-gi

 Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng chính là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập nhằm thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng bao gồm nhiều loại khác nhau, mỗi loại hợp đồng sẽ có một đặc điểm riêng biệt và chức năng khác nhau. Dưới đây Luật Thành Công xin giới thiệu là một số hợp đồng được áp dụng thường xuyên trong cuộc sống, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.

2. Một số loại hợp đồng thông dụng

Mot-so-loai-hop-dong-thong-dung
Mot-so-loai-hop-dong-thong-dung

Hợp đồng mua bán tài sản là hợp đồng mà ở đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho bên mua và bên mua thực hiện nghĩa vụ của mình bằng cách trả tiền cho bên bán

Hợp đồng trao đổi tài sản là hợp đồng thể hiện bằng việc các bên chuyển giao tài sản cho nhau theo sự thỏa thuận giữa các bên

Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng mà bên tặng cho giao tài sản và quyền sở hữu của mình cho bên được tặng cho mà không yêu cầu bất kì đền bù gì và bên nhận tặng cho đồng ý nhận

Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng mà bên cho vay giao tài sản của mình cho bên vay và bên vay phải hoàn trả bằng tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có sự thoả thuận giữa hai bên hoặc pháp luật có quy định theo đến hạn trả

Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng giữa bên thuê và bên cho thuê, hợp đồng này giao kết bằng việc bên thuê cho thuê tài sản của mình

Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng mà bên một bên cho mượn tài sản của mình mà không nhận tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết hạn mượn hoặc mục đích mượn đã được hoàn thành

Hợp đồng sử dụng đất là hợp đồng mà người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật Đất đai cho bên kia theo quy định của pháp luật về đất đai

Hợp đồng hợp tác là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng mà bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các công việc đã được thỏa thuận với bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ

Hợp đồng vận chuyển hàng hoá là hợp đồng được ký kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển, theo đó người vận chuyển phải có nghĩa vụ vận chuyển hàng hoá đến địa điểm và trả hàng hoá cho người nhận theo sự thỏa thuận giữa hai bên; người thuê vận chuyển phải có nghĩa vụ thanh toán cước phí vận chuyển.

Hợp đồng gia công là hợp đồng được ký kết giữa bên nhận gia công và bên đặt gia công, khi đó bên nhận gia công phải thực hiện các công việc để tạo ra được sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công có nghĩa vụ thanh toán khi sản phẩm được hoàn thành theo như thỏa thuận trước đó

Hợp đồng gửi giữ tài sản là hợp đồng mà bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công

Hợp đồng uỷ quyền là hợp đồng mà theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện các công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Xem thêm: Quy định về bồi thường khi cắt giảm nhân sự

2.1 Hợp đồng lao động

Hop-dong-lao-dong

Hợp đồng lao động là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên, gồm người lao động và nhà tuyển dụng hoặc công ty, trong đó người lao động cam kết cung cấp lao động và nhà tuyển dụng cam kết trả công và cung cấp các quyền và lợi ích liên quan đến việc làm. Hợp đồng lao động định rõ các điều khoản và điều kiện về công việc, mức lương, thời hạn, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.

Thông thường, hợp đồng lao động bao gồm các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của người lao động và nhà tuyển dụng, mô tả công việc và nhiệm vụ, mức lương và các khoản phụ cấp, thời gian làm việc, các quyền lợi và nghĩa vụ của cả người lao động và nhà tuyển dụng, và các điều khoản về chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng lao động có vai trò quan trọng để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả người lao động và nhà tuyển dụng được đảm bảo và tuân thủ. Nó cũng cung cấp một cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp trong trường hợp có bất kỳ tranh cãi nào giữa hai bên.

Tìm hiểu thêm: 07 điểm lưu ý khi kinh doanh dịch vụ cầm đồ – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

2.2 Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là hợp đồng thể hiện sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự, trong đó nội dung thỏa thuận là các hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các thỏa thuận khác có liên quan đến mục đích kinh doanh

2.3 Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự giữa bên giao thầu và bên nhận thầu nhằm thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo sự thỏa thuận giữa các bên, được giao kết bằng văn bản.

2.4 Hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là hợp đồng thể hiện sự thoả thuận giữa thương nhân với thương nhân hoặc giữa thương nhân với các bên có liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và xúc tiến thương mại

2.5 Đặc điểm của hợp đồng?

Dac-diem-cua-hop-dong

Từ khái niệm về hợp đồng thì có thể thấy hợp đồng có hai đặc tính cơ bản: một là thể hiện sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng, hai là nội dung thỏa thuận là xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

3. Cấu trúc của hợp đồng

  Phần giới thiệu

  Phần tuyên bố

  Điều khoản về nghĩa vụ

  Điều khoản về quyền

  Điều khoản về thẩm quyền

  Phần chữ ký

Tham khảo thêm: Đăng ký nhãn hiệu ở đâu? Có cách thức nộp online không?

4. Hình thức hợp đồng

Hình thức hợp đồng được hiểu là cách thức ghi nhận sự thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận hình thức của Hợp đồng bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể

Tổng kết lại, hợp đồng là một thỏa thuận pháp lý giữa các bên nhằm quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Điều khoản và điều kiện trong hợp đồng được thiết lập để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật. Hợp đồng là công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên cũng như tạo ra sự ổn định và sự hiểu biết rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của các bên trong hợp đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710