zalo-icon
phone-icon

Hồ sơ thực hiện quảng cáo trong từng lĩnh vực

Hồ sơ quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Quảng cáo thuốc

 • Phiếu đăng ký hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
 • Hình thức, nội dung (dự kiến) sẽ quảng cáo thuốc. Quảng cáo trên truyền hình, phát thanh phải gửi dự thảo kịch bản, đĩa hình, đĩa âm thanh. Kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc. (02 maket / kịch bản dự kiến);
 • Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo;
 • Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được duyệt có đóng dấu của Cục Quản lý dược.
 • Biên lai thu phí thẩm định
 • Trường hợp đơn vị được uỷ quyền tiến hành thông tin, quảng cáo thuốc của một đơn vị khác thì cần có thêm giấy uỷ quyền của đơn vị sở hữu số đăng ký của thuốc đó.
 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Hồ sơ quảng cáo thuốc

Quảng cáo mỹ phẩm

 • Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Nội dung quảng cáo, cụ thể:
 1. 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản (được đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh.
 2. 02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, poster, áp phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet.
 • Bản sao chứng thực Phiếu tiếp nhận Công bố sản phẩm mỹ phẩm có dấu xác nhận của Sở y tế hoặc Cục quản lý Dược;
 • Văn bản đồng ý của chủ thể xuất hiện trong nội dung quảng cáo (sử dụng hình ảnh thật)

Quảng cáo trang thiết bị y tế

 • Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

Trường hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, sự kiện: Ngoài các giấy tờ quy định tại đây phải có các giấy tờ sau: Mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và còn hiệu lực. Khả năng (nếu mẫu quảng cáo đã được duyệt), chương trình báo cáo phải rõ tên nội dung, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm (địa chỉ cụ thể); nội dung báo cáo và tài liệu trình bày phát cho đại biểu tham dự; tên của người báo cáo, khoa học Danh sách chức danh, trình độ chuyên môn (người báo cáo phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với sản phẩm, hàng hóa, lĩnh vực dịch vụ được quảng cáo).

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Quảng cáo thực phẩm chức năng

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép quảng cáo theo mẫu quy định.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc chứng nhận đầu tư lĩnh vực có liên quan.
 • Tài liệu tham khảo chứng minh xác thực nội dung, thông tin quảng cáo.
 • Giấy công bố sản phẩm, bản sao có công chứng, đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
 • Nội dung quảng cáo: miêu tả rõ nội dung, phương tiện quảng cáo, hình ảnh, chữ…
 • Mẫu nhãn sản phẩm thực phẩm chức năng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 • Giấy ủy quyền cho đơn vị quảng cáo, xin giấy phép quảng cáo hợp lệ.

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

 • Văn bản đề nghị xác nhận về nội dung quảng cáo
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở phòng khám đó hoặc là giấy phép thành lập về văn phòng đại diện của thương nhân là người nước ngoài
 • Chứng chỉ về hành nghề khám, chữa bênh từ người thực hiện dịch vụ khám và chữa bệnh mà được quảng cáo (đối với những trường hợp mà pháp luật quy định có chứng chỉ hành nghề)
 • Nội dung về đề nghị để xác nhận nội dung quảng cáo

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

 • Có giấy phép ĐKKD với ngành nghề kinh doanh liên quan tới y tế.
 • Phải có giấy phép đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp
 • Nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn phải phù hợp với giấy phép đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh hóa chất

Hồ sơ quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp

Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

 • Tổ chức đề nghị đăng quảng cáo phải có giấy phép ĐKKD với ngành nghề kinh doanh liên quan tới y tế.
 • Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, các nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải phù hợp với giấy phép đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.
 • Nội dung quảng cáo sinh vật có ích dùng trong thuốc bảo vệ thực vật phải phù hợp với Giấy phép kiểm dịch thực vật.
 • Nội dung quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải phù hợp với giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm.
 • Quảng cáo các loại thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y phải có các nội dung:
 • Tên thuốc bảo vệ thực vật, các nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y;
 • Tính năng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng và bảo quản;
 • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường.

Xem thêm: Mẫu xin giấy phép quảng cáo

Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt

Hồ sơ quảng cáo phân bón

 • Có giấy phép ĐKKD với ngành nghề kinh doanh liên quan tới y tế
 • Nội dung quảng cáo các loại phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi phải phù hợp với giấy phép chất lượng sản phẩm
 • Quảng cáo các loại phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phụ vụ chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi phải có nội dung:
 1. Tên phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, giống cây trồng
 2. Nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu trong chế biến
 3. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710