zalo-icon
phone-icon

Ngày công tính lương người lao động được quy định như thế nào?

Ngày công tính lương người lao động là gì? Được quy định như thế nào trong Bộ luật lao động? Hãy cũng Luật Thành Công tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

TIỀN LƯƠNG LÀ GÌ?

Khái niệm tiền lương được hiểu là giá trị tiền mà người sử dụng lao động phải trả trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện các công việc. Tiền lương sẽ bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh (vị trí), phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019.

Người sử dụng lao động phải đảm bảo trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc như nhau.

Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn so với mức lương tối thiểu.

Tiền lương là gì
Tiền lương là gì

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TÍNH TIỀN LƯƠNG KHI NÀO?

Ngoài thời gian làm theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định trong pháp luật thì người lao động còn được hưởng lương trong các trường hợp sau đây:

– Làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm – quy định cụ thể tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, trong đó:

+ Làm thêm giờ ngày nghỉ hàng tuần – quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

+ Làm thêm giờ ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương – quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

+ Làm việc vào ban đêm – quy định tại khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

+ Làm thêm giờ ca đêm – quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

– Nghỉ phép năm (tùy vào thời lượng công tác, làm việc trên 05 năm được nghỉ thêm 1 ngày/năm) – quy định cụ thể tại Điều 113, Điều 114 Bộ luật Lao động 2019.

– Người lao động được nghỉ việc riêng và được hưởng lương căn cứ theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Hiện nay, thời gian làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong một tuần và người sử dụng lao động có quyền quy định thời gian làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết. Trường hợp theo tuần thì thời gian làm việc không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan – Điều này được quy định cụ thể tại Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019.

Thời gian làm việc hiện nay được chia ra ở các hình thức sau:

– Thời giờ làm việc bình thường.

– Giờ làm việc vào ban đêm.

– Làm thêm giờ (bao gồm làm thêm giờ ngày bình thường, ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, têt, ngày nghỉ có hưởng lương).

– Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt.

Có thể bạn quan tâm: Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Làm thêm giờ được quy định cụ thể lần lượt tại các Điều 105, 106, 107 và Điều 108 của Bộ luật Lao động 2019.

Ngày công tính lương người lao động
Ngày công tính lương người lao động

HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

Được quy định cụ thể tại Điều 96 Bộ luật Lao động 2019

– Người sử dụng lao động và cá nhân người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

– Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Hiện nay, có các loại hình thức trả tiền lương như sau:

– Trả lương theo thời gian;

– Trả lương theo sản phẩm;

– Trả lương khoán.

Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương căn cứ vào thời gian làm việc của người lao động. Thời gian làm việc của người lao động bao gồm thời gian thực tế làm việc và thời gian được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của hai bên. Lương theo thời gian bao gồm các loại: Lương tháng, lương tuần, lương ngày và lương giờ.

Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm mà người lao động làm ra. Để thực hiện trả lương theo sản phẩm, người sử dụng lao động phải xây dựng định mức khoán sản phẩm cho người lao động trong một đơn vị thời gian nhất định và xác định đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm. Trả lương theo sản phẩm có tác dụng gắn kết người lao động với kết quả công việc. Những hình thức tiêu biểu đang được sử dụng hiện nay ở các doanh nghiệp là: Lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân, lương theo sản phẩm tập thể, lương theo sản phẩm gián tiếp, lương theo sản phẩm có thưởng…

Lương khoán là hình thức trả lương căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian khoán hoàn thành mà người lao động thực hiện.

Trên thực tế thời kì đât nước ngày nay, thời khì đất nước hội nhập và phát triển hóa thì hình thức trả tiền lương phổ biến nhất là trả tiền lương qua tài khoản ngân hàng vì tính chất tiện dụng và minh bạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710