zalo-icon
phone-icon

Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ như thế nào? Hãy cũng Luật Thành Công tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật Lao động năm 2019;
  • Nghị định 145/2020/NĐ-CP về hương dẫn một số điều của Luật lao động.

Tiền lương là gì?

Tiền lương là giá trị tiền mà người sử dụng lao động phải trả trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện các công việc. Tiên lương này bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh (vị trí), phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác – Quy định cụ thể tại Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019.

Người sử dụng lao động phải đảm bảo trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc như nhau.

Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn so với mức lương tối thiểu.

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Mỗi cá nhân người lao động làm thêm giờ thì được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

– Tiền lương vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

– Tiền lương vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất là bằng 200%;

– Tiền lương vào ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Cá nhân người lao động làm việc vào ban đêm thì sẽ được trả thêm ít nhất là bằng 30% của tiền lương tính theo đơn giá của tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của những ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm việc làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 98 Bộ luật Lao động thì người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá của tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, nghỉ tết.

Cách tính lương làm việc làm thêm giờ:

  • Quy định cụ thể tại Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP
  • Quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019

Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm:

  • Quy định cụ thể tại Điều 56 Nghị định 145/2020/NĐ-CP
  • Quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019
Cách tính tiền lương làm thêm giờ
Cách tính tiền lương làm thêm giờ-1

Cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Người lao động làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được hưởng tiền lương tính theo công thức sau:

– Đối với người lao động được hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc) x ( mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (mức ít nhất 30%) + (20%) x (Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x (Số giờ làm thêm vào ban đêm).

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 30%) + (20%) x (Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x (Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm).

Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ theo khoản 2 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được hưởng tiền lương tính theo công thức sau:

– Tiền lương làm việc vào ban đêm = [(Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 30%)] x (Số giờ làm việc vào ban đêm).

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = [(Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) + (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 30%)] x (Số sản phẩm làm vào ban đêm).

Tìm hiểu thêm: Làm việc vào ca đêm hưởng lương như thế nào?

Cách tính tiền lương làm thêm giờ
Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được hưởng tiền lương tính theo công thức sau:

– Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 30%) + (20%) x (Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] X (Số giờ làm thêm vào ban đêm).

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 30%) + (20%) x (Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] x (Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm).

Nguyên tắc trả lương

Được quy định cụ thể tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, người được trả lương phải đảm bảo 02 nguyên tắc sau:

– Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động đã làm việc. Trường hợp nếu người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho cá nhân người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

– Người sử dụng lao động không có quyền được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc, bắt ép người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của các đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710