zalo-icon
phone-icon

Làm việc vào ca đêm hưởng lương như thế nào?

Làm việc vào ca đêm hưởng lương như thế nào? Hãy cũng Luật Thành Công tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Tiền lương làm theo giờ

Theo khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động quy định tiền lương làm theo giờ như sau:

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Theo Điều 105 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ trong trường hợp làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường do người lao động sử dụng, được tính theo công thức sau:

Tiền lương theo giờ thực trả của công việc đang làm trong ngày làm việc bình thường

x

Số giờ công việc làm thêm

x

Mức ít nhất bằng 150%, hoặc ít nhất bằng 200%, hoặc ít nhất bằng 300%

=

Tiền lương làm theo giờ

Bên trong đó:

  • Tiền lương theo giờ thực trả của công việc đang làm trong ngày làm việc bình thường xác định từ tiền lương thực trả công việc đang làm của tháng hoặc của tuần hoặc của ngày mà người lao động làm thêm giờ (trong đó không gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương được trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, những ngày nghỉ có hưởn lương theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019; theo quy định ở Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 về tiền thưởng, về tiền thưởng sáng kiến; bên cạnh đó, còn có tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ về xăng xe, tiền điện thoại, vấn đề đi lại, tiền nhà, tiền giữ và nuôi con nhỏ; hỗ trợ cho người lao động khi có người thân qua đời, hoặc khi có người thân kết hôn, vào dịp sinh nhật của người lao động, bệnh lúc làm việc và ngoài ra còn có các khoản trợ cấp, hỗ trợ khác không dính líu đến quá trình thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ làm việc thực tế tương ứng đối với trong tháng hoặc trong tuần hoặc trong ngày mà người lao động làm thêm giờ (trong đó không được quá số ngày làm việc bình thường trong tháng đã được quy định trong 01 ngày hoặc trong 01 tuần theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật mà doanh nghiệp đã lựa chọn và không kể số giờ đã làm thêm);
  • Vào ngày làm việc bình thường, mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả đối với công việc đang làm, trường hợp này áp dụng đối với giờ làm thêm vào những ngày bình thường; Trong trường hợp áp dụng đối với giờ làm thêm vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ được hưởng lương (trong đó, chưa kể tiền lương vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ được hưởng lương đối với người lao động được hưởng lương theo ngày) mức ít nhất bằng 300%  so với tiền lương theo giờ thực trả công việc đang làm vào những ngày làm việc bình thường.

Có thể bạn quan tâm: Xử lý hành vi giữ bằng gốc người lao động mới nhất 2023 

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Đối với trường hợp người lao động làm việc hưởng lương theo sản phẩm sẽ được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường đã được quy định để có thể làm thêm khối lượng, số lượng sản phẩm ngoài khối lượng, số lượng đã được quy định theo định mức lao động đã được thỏa thuận với người sử dụng lao động, được tính theo công thức như sau:

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ngày làm việc bình thường

x

Số sản phẩm đã làm thêm

x

Mức ít nhất bằng 150% hoặc ít nhất bằng 200% hoặc ít nhất bằng 300%

=

Tiền lương làm thêm giờ

Bên trong đó:

  • Người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết khi người lao động làm thêm vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết mà trùng vào các ngày nghỉ hằng tuần. Ngoài ra, người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần trong trường hợp làm thêm giờ vào các ngày nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ, nghỉ tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần.
  • Trong trường hợp áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào những ngày làm việc bình thường, mức ít nhất bằng 150%  so với đơn giá tiền lương sản phẩm vào ngày làm việc thường; trường hợp áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào các nghỉ hằng tuần, mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường; trường hợp áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, vào các ngày nghỉ được hưởng lương, mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm vào các ngày làm việc bình thường. 
Tiền lương làm theo giờ
Tiền lương làm theo giờ

Tiền lương làm việc vào ban đêm

Theo quy định tại khoản 2 Điều 98 của bộ luật Lao động năm 2019 tiền lương làm việc vaò ban đêm được tính theo công thức như sau:

  • Tiền lương làm việc vào ban đêm áp dụng đối với người lao động hưởng lương theo thời gian sẽ được tính như sau:

Số giờ người lao động làm việc vào ban đêm

x

Mức ít nhất bằng 30%

x

Tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường

+

Tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường

=

 Tiền lương làm việc vào ban đêm

Bên trong đó: theo điểm a khoản 1 Điều 55 của nghị định này  xác định tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

  • Tiền lương làm việc vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm được tính như sau:

Số sản phẩm người lao động làm việc vào ban đêm

x

Mức ít nhất bằng 30%

x

Đơn giá tiền lương sản phẩm của người lao động vào ngày làm việc bình thường

+

Đơn giá tiền lương sản phẩm của người lao động vào ngày làm việc bình thường

=

Tiền lương làm việc vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động năm 2019 người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được hưởng tiền lương tính theo công thức sau đây:

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của những người lao động hưởng lương theo thời gian được tính theo công thức như sau:

Số giờ làm thêm của người lao động vào ban đêm

x

Tiền lương theo giờ vào ban ngày vào ngày làm việc bình thường hoặc vào ngày nghỉ hằng tuần, hoặc vào ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, hoặc vàio ngày nghỉ có hưởng lương

x

20%

+

Mức ít nhất bằng 30%

x

Tiền lương giờ thực trả  của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường

+

Mức ít nhất bằng 150% hoặc ít nhất bằng 200% hoặc ít nhất bằng 300%

x

Tiền lương thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường

=

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Bên trong đó:

– Theo điểm a, khoản 1, Điều 55 của nghị định này xác định tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường.

– Tiền lương theo giờ vào ban ngày người lao động làm việc bình thường hoặc vào các ngày nghỉ hằng tuần hoặc vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, vào các ngày nghỉ được hưởng lương được xác định như sau:

  • Mức ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trươnngf hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm), tiền lương theo giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính như trên; đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó(trước khi làm thêm giờ vào ban đêm) mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường.
  • Tiền lương theo giờ vào ban ngày vào các ngày nghỉ hằng tuần, được tính mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường;
  • Mức tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với tiền lương theo giờ vào ban ngày của các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc vào các ngày nghỉ có hưởng lương.

Tìm hiểu thêm: CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ AI? – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công 

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Số sản phẩm người lao động làm thêm vào ban đêm

x

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động

x

20%

+

Mức ít nhất bằng 30%

x

Đơn giá tiền lương sản phẩm của người lao động vào ngày làm việc bình thường

+

Mức ít nhất bằng 150% hoặc ít nhất bằng 200% hoặc ít nhất bằng  300%

x

Đơn giá tiền lương sản phẩm của người lao động vào  ngày làm việc bình thường

=

Tiền lương làm thêm vào ban đêm

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của người lao động vào ngày làm việc bình thường hoặc vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, vào các ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương  sản phẩm của người lao động vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày  hôm đó (trước khi làm thêm giờ vào lúc ban đêm), đây là đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của người lao động vào ngày làm việc bình thường; tính ít nhất bằng mức 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của người lao động vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ngày hôm đó (trước khi làm thêm giờ vào lúc ban đêm);

– Được tính ít nhất bằng mức 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của người lao động vào ngày làm việc bình thường đối với đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần;

– Được tính ít nhất bằng mức 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của người lao động vào ngày làm việc bình thường đối với đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Như vậy, theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động năm 2019 nếu bạn làm việc vào ban đêm từ 22h đến 6h  thì người lao động được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của người lao động vào ngày làm việc bình thường.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 nếu bạn làm theo giờ vào khoảng thời gian ban đêm, sẽ được hưởng thêm 20% lương ngày bình thường.

Tham khảo thêm: Lương tháng 13 là gì? Được pháp luật quy định như thế nào?

Ngoài ra người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm ban ngày vào các ngày làm việc bình thường hoặc vào các ngày nghỉ cuối tuần hoặc vào các ngày nghỉ, nghỉ tết, nghỉ lễ nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Nếu trường hợp, ngày hôm đó là ngày nghỉ lễ, tết, hoặc ngày nghỉ hằng tuần và bạn làm thêm giờ vào ban đêm các ngày hôm đó thì sẽ được cộng thêm mức tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, liên hệ ngay Luật sư tư vấn thắc mắc về quyền lợi của người lao động để được tư vấn miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710