zalo-icon
phone-icon

Mẫu vi bằng – Vi bằng thừa phát lại

Vi bằng – Vi bằng thừa phát lại là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định. Sau đây là hình thức, nội dung bắt buộc phải có trong vi bằng và mẫu vi bằng chuẩn quy định pháp luật.

Mẫu vi bằng

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

…………………………………..
Địa chỉ …………………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./BB-TPL

……………, ngày …. tháng ….  Năm……

VI BẰNG

Vào hồi ……….. giờ …………. ngày …….. tháng …… năm …….., tại ……..           ………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ………………………………………………………….. , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): ……………………………………………………. , chức vụ: Thư ký nghiệp vụ

………………………………………………………………………………………………………….

Với sự tham gia của: (nếu có)

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: (người yêu cầu lập vi bằng) ………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số CMTND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi cơ quan: ………

………………………………………………………………………………………………………….

Với sự chứng kiến của: (nếu có)

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số CMTND/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi cơ quan: …..

………………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:

(nêu tên của sự kiện, hành vi lập vi bằng)

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

(mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này.

Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, văn bản, giấy tờ sau: (nếu có)

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Vi bằng này được đăng ký tại Sở Tư pháp …………………………………………………………………. và có giá trị chứng cứ.

Vi bằng được lập thành …. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào hồi …………. giờ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí ký tên.

THƯ KÝ NGHIỆP VỤ(Ký, ghi rõ họ tên)

THỪA PHÁT LẠI(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(nếu có)(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG
(nếu có)(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu vi bằng – Vi bằng thừa phát lại“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Tìm hiểu chi tiết: Mẫu hợp đồng tiền hôn nhân chuẩn nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710